PMEG

43. Listo de ne-PIV-aj elementoj

En PMEG menciiĝas kelkaj lingvoelementoj, kiuj ne troviĝas en PIV (en la eldono de la jaro 2005). Tiaj elementoj havas en PMEG la simbolon °, ekz.: platino°.

Jen listo de ĉiuj tiaj ne-PIV-aj elementoj kun mallongaj klarigoj pri signifo kaj deveno. En kelkaj okazoj la elemento troviĝas en PIV, sed en iom alia formo (ekz. OMETR) aŭ kun alia signifo (ekz. platin|o).

Iuj elementoj estas menciitaj nur grupe en la fino de la listo.

Ne aperas en la listo esprimoj, kiuj estas simplaj eraroj. Ankaŭ propraj nomoj de personoj ne aperas.

Notu bone, ke ne ĉiuj elementoj en la listo estas rekomendindaj. Kelkaj estas eĉ rekte malrekomendataj de PMEG. Ili havas steletojn, ekz.: *graŭ*.

La signo vertikalo montras limon inter radiko kaj finaĵo, ekz.: stere|o.

Pri la fontoj vidu la literaturliston. Ĉe iuj elementoj mankas fontindiko. Tiuj elementoj ekzistas en praktika uzado, sed ne estas registritaj en vortaroj.

Elemento Klarigo Fonto
*AB* “fiksita instalaĵo”, sufikso Esperanta Bildvortaro
*ADOR* “ne-aŭtomata konstrumaŝino”, sufikso Esperanta Bildvortaro
*AFRO* prefiksa mallongigo de “Afriko”, prefikso
Amhar|o ano de unu el la gentoj de Etiopujo Aperas en PIV kiel nomo de la lingvo de la Amharoj.
*ARI* “nombrosistemo”, sufikso Plena Ilustrita Vortaro kun Suplemento
Aŝur|o Islama festotago (la deka de Muharamo°), Arabe “’Ashura” Cherpillod: Nepivaj Vortoj
aŭdi|o “elektronika registrado kaj reproduktado de sono” Wennergren: Roko kaj Popo
AŬDIO “teĥniko de elektronika registrado kaj reproduktado de sono”, prefikso Esperanta Bildvortaro
*AŬTO* “aŭtomata”, prefikso Plena Ilustrita Vortaro kun Suplemento
be mallongigo de “bemolo” Butler: Muzika Terminaro
Blis|o la planlingvo “Bliss”
brekekekeks bleko de bufo Cherpillod: Nepivaj Vortoj (ankaŭ kaŝite en PIV ĉe kŭaks)
Ĉomolungm|o la monto Everesto Krause: Großes Wörterbuch Esperanto-Deutsch
*Daralbajd|o* “Kazablanko°” Poŝatlaso de la Mondo
*darf|i* “esti permesita, rajti” Cherpillod: Nepivaj Vortoj
decilion|o “10 je la 60-a potenco”, internacia vorto (Angle “decillion”)
di mallongigo de “dieso” Wennergren: Roko kaj Popo
*dificil|a* “malfacila” Vatré: Neologisma Glosaro
EKSBI “2 je la sesdeka potenco”, prefikso
ENZ “substanco”, sufikso Esperanta Bildvortaro
*EŬRO* prefiksa mallongigo de “Eŭropo”, prefikso Plena Ilustrita Vortaro kun Suplemento
Fanagal|o piĝina interlingvo parolata en suda Afriko
GIBI “2 je la trideka potenco”, prefikso
glu glu sono de akvo elfluanta el botelo = kluk kluk Aperas en PAG §126.
*graŭ* “mal-malgraŭ, dank’ al” Aperas en PAG §201 kaj §257 (en piednotoj).
*IĈ* “virseksa”, sufikso Günkel: GuVo
*IF* “igi io”, sufikso Aperas en PAG §414.
Interglos|o la planlingvo “Interglossa”
Interlingva|o la planlingvo “Interlingua”
Interlingve|o la planlingvo “Interlingue”
*ISTAN* “lando”, sufikso Aktoj de la Akademio III
*kaŭ* “kaj/aŭ”
Kazablank|o havenurbo en Maroko Poŝatlaso de la Mondo
KIBI “2 je la deka potenco”, prefikso
kluk kluk sono de akvo elfluanta el botelo = glu glu Aperas en PAG §126.
Lingvafranka|o iama piĝina interlingvo ĉe Mediteraneo
Loglan|o la planlingvo “Loglan”
MEBI “2 je la dudeka potenco”, prefikso
Meka|o “Mekko”
*mon|o* evitinda mallongigo de “monofonio°”
mono|o mallongigo de “monofonio°” Wennergren: Roko kaj Popo
monofoni|o “unukanala sonreproduktado” Esperanta Bildvortaro
Muharam|o la unua monato de la Islama jaro, Arabe “al-Muharram”
*na* rolvorteto por rekta objekto Makkink: Nia Fundamento sub lupeo, Cherpillod: Leksikaj Vagadoj
*nen* “ne” (respondvorto) Plena Ilustrita Vortaro kun Suplemento
nonilion|o “10 je la 54-a potenco”, internacia vorto (Angle “nonillion”)
Nova-Skoti|o provinco en Kanado Aktoj de la Akademio III
Novial|o la planlingvo “Novial”
*OFON* “lingvano, lingvaneco”, sufikso Günkel: GuVo
OJD “similformaĵo...”, varianto de la sufikso OID Wells: Concise Esperanto and English Dictionary
Okcidental|o la planlingvo “Occidental”
o kej “bone!” Wells: English - Esperanto - English dictionary
oktet|o “muzikaĵo por okopo da muzikistoj” Krause: Großes Wörterbuch Esperanto-Deutsch
oktilion|o “10 je la 48-a potenco”, internacia vorto (Angle “octillion”)
OMETR “mezurilo”, sufikso Aperas en PIV kiel METR.
Orom|o ano de la plej multnombra gento de Etiopujo
*OTEK* “kolekto, kolektejo, kolektujo”, sufikso Aperas en PIV kiel TEK.
PEBI “2 je la kvindeka potenco”, prefikso
Picburg|o urbo en Pensilvanio, Usono
platin|o “plateno” (speco de metalo) Dr Esperanto: Meždunarodnyj Jazyk [“La Unua Libro”], Zamenhof: la Fundamenta Krestomatio p. 233 (en PIV aperas alia vorto platin|o kun tute alia signifo)
Pocdam|o la ĉefurbo de la federacia lando Brandenburgo en Germanujo Cherpillod: Nepivaj Vortoj (ĉe *Potsdamo*)
*pseŭd|a* “malvera, kaŝita, ŝajna, iluzia” Aperas en PAG §422 ĉe la prefikso PSEŬDO.
*ri* “li aŭ ŝi”, “tiu persono” (proponita nova sekse neŭtra pronomo triapersona unu-nombra)
*Sanhelen|o* “Sankta Heleno” (Brita insulo en Atlantiko) Poŝatlaso de la Mondo
*Sanpier|o* “Sankta Petro” (Franca insulo en Atlantiko) Poŝatlaso de la Mondo
sekstet|o “muzikaĵo por sesopo da muzikistoj” Krause: Großes Wörterbuch Esperanto-Deutsch
sekstilion|o “10 je la 36-a potenco”, internacia vorto (Angle “sextillion”)
Senthelen|o “Sankta Heleno” (Brita insulo en Atlantiko)
Sentpier|o “Sankta Petro” (Franca insulo en Atlantiko)
septilion|o “10 je la 42-a potenco”, internacia vorto (Angle “septillion”)
sis “ses”
Solresol|o la planlingvo “Solresol”
Somal|o ano de la ĉefgento de Somalujo, ano de Somalujo Wells: English - Esperanto - English dictionary, Listo de Rekomendataj Landnomoj
stere|o “stereofonio, dukanala sonreproduktado” Wennergren: Roko kaj Popo
STIF parenceco kreita per regeedziĝo, prefikso Aperas en PAG §425 (rimarko I).
Svazi|o ano de la ĉefgento de Svazilando, ano de Svazilando Wells: English - Esperanto - English dictionary, Listo de Rekomendataj Landnomoj
TEBI “2 je la kvardeka potenco”, prefikso
Tigraj|o ano de unu el la gentoj de Etiopujo
tik tak sono de mekanika horloĝo Aperas en PAG §126.
tofu|o speco de sojkazeo (en PIV “toŭfuo”) Wells: English - Esperanto - English dictionary
Tokpisin|o kreola lingvo parolata en Papuo-Nov-Gvineo
*UK* “kastrita besto”, sufikso Aperas en PAG §372 (rimarko II).
Vakajam|o urbo en Japanujo Poŝatlaso de la Mondo
*Varŝav|o* “Varsovio” Ŝulco: Leksara kolekto de ofte uzataj propraj nomoj
VIDEO “teĥniko de elektronika registrado kaj reproduktado de moviĝantaj bildoj”, prefikso Plena Ilustrita Vortaro kun Suplemento
Vinĉestr|o urbo en Anglujo
vu|o “duobla vo, vavo”, nomo de la litero W Pokrovskij: Komputada leksikono

Grekaj literoj «

Aperas Grekaj liternomoj. El la plene Esperantigitaj nur delt|o, epsilon|o, jot|o, lambd|o kaj omeg|o troviĝas en PIV (por la aliaj PIV donas nur duone Esperantigitajn formojn sen O-finaĵo). Alf|o, bet|o kaj gam|o troviĝas en Wüster, Enciklopedia Vortaro Esperanta-Germana. Rot|o troviĝas en Pokrovskij, Komputada leksikono. La aliaj estas de Wennergren: alf|o, bet|o, gam|o, zet|o, et|o, tet|o, kap|o, mu|o, nu|o, ksi|o, omikron|o, pi|o, rot|o, sigm|o, taŭ|o, upsilon|o, fi|o, ĥi|o, psi|o. El la duone Esperantigitaj nomoj tri estas de Wennergren: epsilon, omikron kaj upsilon. La aliaj estas en PIV.

Hebreaj literoj «

Aperas duone Esperantigitaj Hebreaj liternomoj: alef, bet, gimel, dalet, he, vav, zain, ĥet, tet, jod, kaf, lamed, mem, nun, sameĥ, ain, pe, cadi, kof, reŝ, ŝin, tav. Ili estas el la Psalmaro de La Sankta Biblio (sed ili verŝajne ne estas Zamenhofaj).

Tononomoj «

Aperas specialaj nomoj por bemolaj kaj diesaj tonoj: *As*, *Ais*, *Bes*, *Bis*, *Ces*, *Cis*, *Des*, *Dis*, *Es*, *Eis*, *Fes*, *Fis*, *Ges*, *Gis*. Ili troviĝas en Wüster, Enciklopedia Vortaro Esperanta-Germana kaj en Desmet’, Bildvortaro.

Nombrovortoj «

Menciiĝas kelkaj maloftegaj nombrovortoj: undecilion|o, duodecilion|o, tredecilion|o, kvatuordecilion|o, kvindecilion|o, seksdecilion|o, septendecilion|o, oktodecilion|o, novemdecilion|o, vigintilion|o, centilion|o. Ili estas de Wennergren.

Tabelvortoj «

Menciiĝas neoficialaj kaj nepre evitendaj tabelvortoj je ALI. Nur du el ili, *aliel* kaj *alies* estas registritaj en PIV. Kvin el la aliaj, *aliam*, *alie*, *alio*, *aliu* kaj (nerekte) *alia*, estas menciitaj en PAG §62 kaj §88 (rimarko I). En Cherpillod: Nepivaj Vortoj aperas *alial* kaj *aliom*.

Ekkriaj vortetoj, sonimitoj «

Aperas kelkaj alternativaj skriboj de ekkriaj vortetoj kaj sonimitoj. Ili estas de Wennergren: hu ra, ho la, a ha, e he, o ho, mjaŭ.