PMEG nun aĉetebla

Nun finfine estas aĉetebla la paperlibra versio de “PMEG (Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko).

Mi ĉi tie jam skribis pri la eldonado de PMEG en la blogaĵoj “PMEG kiel libro” kaj “Januara PMEG”. Sed nun mi ĝojas povi anonci, ke la presado finfine estas plenumita, kaj ke ELNA ĝin vendas en sia Retbutiko (kiu tamen ŝajnas esti nur en la Angla lingvo…). La prezo estas 27 USD. La paĝonombro estas 696. Kredeble baldaŭ ankaŭ aliaj libroservoj vendos PMEG-on.

Aldono: Ankaŭ eblas mendi PMEG-on de ELNA, se oni skribas retpoŝtan mesaĝon en Esperanto al Don: elna@esperanto-usa.org.


Januara PMEG

Kiel vi jam scias (ĉu ne?) PMEG estas nun eldonata. Mi esperis, ke ĝi aperos jam antaŭ Kristnasko, sed mi ĵus eksciis de Tim Westover en ELNA, ke la efektiva presado estos finita nur la 28an de Decembro, kaj ke PMEG estos liverita al ELNA, kaj espereble ankaŭ rekte al iuj libroservoj, iam en Januaro 2006.

Vi do povas forgesi pri PMEG kiel Kristnaska aŭ Novjara (aŭ IS-a) donaco. Sed kredeble vi tamen ne multe legus pri gramatiko dum tiuj festaj tagoj…


Trudkomentoj / Spam-Kommentare

Lastatempe ni havis problemojn pri lavango da rubaj trudkomentoj (spamo). Ni devis multe klopodi por kontraŭbatali tiun peston, daŭre forviŝante frenezajn komentojn, precipe en la Angla lingvo. Por fari tion ni uzis krudan liston de vortoj, kiujn oni ne rajtis uzi en komentoj (praktike temis nur pri Anglaj vortoj). Tio tamen ne estis tre efika (ĉar la Angla lingvo enhavas multajn vortojn…), kaj ĉar iafoje ankaŭ en tute bonaj komentoj oni bezonas uzi Anglajn vortojn, eĉ se oni skribas Esperante aŭ Germane. Efektive mi mem estis ĝenita de tio, kiam mi antaŭ du tagoj volis uzi citaĵon de Newton en respondo al ies komento, kaj pro tio mia responda komento estis blokita!

Tial ni nun provas tute alian sistemon por kontraŭbatali tiajn rubaĵojn. Ekde nun ĉiu komentanto devas ĉiufoje enskribi respondon al stultega demando. Se la respondo ne estas ĝusta, la komento ne akceptiĝas. Rubokomentojn preskaŭ ĉiam enskribas sencerbaj robotoj, kiuj ne povas respondi tiajn stultajn demandojn, kiuj por homoj estas ridinde facilaj.

Mi tuj malkaŝu, ke nun ni uzas nur du demandojn. La unua estas “Kiel nomiĝas Bertilo?”. La dua estas “Kiel nomiĝas Birke?”. Kiel vi vidas, la respondo troviĝas en la demando mem, sed “rubotoj” tion ne povas travidi. Almenaŭ ni esperas, ke ili ankoraŭ tion ne kapablas… Eble ni poste reduktos la demandorepertuaron al unu sama demando ĉiufoje.

Nu, ni vidos, kiel tiu nova sistemo funkcios. Ni anticipe pardonpetas pro la ĝeno.

PMEG kiel libro / PMEG als Buch

De proksimume dek jaroj mi ricevadas retmesaĝojn, kiuj starigas unu saman demandon: “Ĉu PMEG (Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko) estas havebla ankaŭ kiel libro?” Mi ĉiam respondis pli-malpli same: “Ankoraŭ ne, sed mi laboras pri la afero…”.

Seit ungefähr zehn Jahren bekomme ich dauernd E-Mails, die immer die gleiche Frage stellen:
“Ist PMEG (Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko/Umfassendes Handbuch der Esperanto-Grammatik) auch als Buch erhältlich?” Ich habe immer mehr oder weniger gleich geantwortet: “Noch nicht, aber ich arbeite dran…”.Daŭrigi legadon “PMEG kiel libro / PMEG als Buch”

Komenti eblas denove / Kommentare wieder möglich

Mi malŝaltis komentadon, dum la tuta TTT-ejo estis transloĝiĝanta al nova servilo. Nun la transloĝiĝo estas plenumita, kaj denove eblas komenti.

Ich habe die Möglichkeit Kommentare zu schreiben abgeschaltet, als meine Seiten auf einen anderen Server umgezogen sind. Nun ist der Umzug vollendet, und Kommentare sind wieder möglich.

En Usono / In den USA

Jen nur mallonga anonco por klarigi, kial ni ŝanĝis la bildon en la kapo de nia blogo. Kiel vi vidas, la nova bildo havas klare Usonan temon. Ni staras antaŭ parado la 4an de Julio en la Usona urbo Brattleboro (en Vermonto). Ni iris ĉi tien ne (nur) por vidi aŭtentikan Usonan nacian tagon, sed precipe por partopreni en NASK (Nord-Amerika Somera Kursaro de Esperanto). (Vidu ankaŭ la kursaran ĵurnalon, la NASKa Fasko.)

Hier nur ein kurzer Eintrag um zu erklaeren, warum wir das Bild in der Kopfzeile unseres Blogs geaendert haben. Wie ihr seht, hat das neue Bild ganz klar das Thema USA. Wir stehen vor der Parade am 4. Juli in der Stadt Brattleboro (in Vermont, USA). Wir sind nicht nur hierhergekommen um einen authentischen Nationalfeiertag der USA zu sehen, sondern vor allem um an den NASK-Kursen (Nordamerikanische Esperanto-Sommerkurse) teilzunehmen. (Seht auch die Kurszeitung in Esperanto, den NASKa Fasko.)

Birke instruas ĉi tie la lernantojn de la dua nivelo, kaj Bertilo gvidas kelkajn specialajn seminariojn pri gramatiko. Ni tre ĝuas la tempon, kaj – kiel evidentigas la bildo – ni jam pli-malpli transformiĝis en Usonanojn…

Birke unterrichtet hier die Studenten der Mittelstufe, und Bertilo leitet einige Grammatik-Spezialseminare. Wir geniessen die Zeit sehr, und wir verwandeln uns – wie unser Bild offensichtlich zeigt – mehr oder weniger in US-Amerikaner…

“Top Stories”

Eble vi rimarkis, ke Guglo (“Google”) nuntempe rapide evoluas aldonante novajn interesajn servojn, kiel ekz. Gomajlo. Sed eble vi ne rimarkis la novan evoluon ĉe “Google News” (Guglo-Novaĵoj).

Vielleicht habt ihr bemerkt, dass Google sich im Moment schnell entwickelt und neue interessante Dienstleistungen anbietet, wie z.B. Gmail. Aber vielleicht habt ihr die neue Entwicklung bei Google News nicht mitbekommen.

Daŭrigi legadon ““Top Stories””

Aikido

En Novembro mi skribis:

Im November habe ich geschrieben:

Cetere, ĉi-foje mia korpotrejnado havas por mi tre specifan kaj klaran celon, kiu puŝas min daŭrigi. Pri tiu celo mi eble iam rakontos ĉi tie, sed kredeble nur iam venontjare, kiam tiu afero aktualiĝos.

Übrigens, diesmal hat mein Training für mich ein sehr spezielles und klares Ziel, das mich treibt weiterzumachen. Über dieses Ziel werde ich vielleicht irgendwann hier erzählen, aber wahrscheinlich erst nächstes Jahr, wenn die Sache aktuell wird.

Nun tiu afero ne nur aktualiĝis, sed eĉ realiĝis.

Nun ist diese Sache nicht nur aktuell, sondern sogar Wirklichkeit geworden.

Daŭrigi legadon “Aikido”

Ĝisdatigita blogo

Ŝajnas, ke la ĝisdatigo de WordPress bone sukcesis. Nun ruliĝas ĉi tie en la fono WordPress 1.5. Se vi trovos strangaĵojn aŭ ion, kio ne bone funkcias, tiam mi petas komenti pri tio (aŭ en plej malbona okazo alskribi min retpoŝte: “bertilow” ĉe “gmail.com”).

Es sieht so aus, als ob die Aktualisierung von WordPress geklappt hat. Nun läuft hier das Programm WordPress 1.5. Wenn ihr etwas Seltsames findet, oder etwas, das nicht gut funktioniert, dann kommentiert das bitte (oder im schlimmsten Fall schreibt mir an: “bertilow” bei “gmail.com”).

La Esperanta bloga mondo ŝajne nun eksplode kreskas. Ĉe LiveJournal estas preskaŭ nenombrebla aro da Esperantistoj (kaj ankaŭ Esperanto-interesitoj), kaj ankoraŭ multaj aliaj havas blogojn aliloke, ekz. en propra servilo. WordPress estas unu el la plej popularaj blogaj programoj. Se ankaŭ vi volas blogi per WordPress en Esperanto, tiam vi povas elŝuti mian Esperantigon de WordPress. Ĝi estas iom rapide farita, kaj do ne miru, se vi trovos erarojn kaj mankojn. La tuto estas pakita. Do, unue malzipu (per zip-programo), kaj poste legu la klarigojn en “legumin.txt”. Ĝojan blogadon!

Die Esperanto-Blogwelt wächst nun anscheinend explosionsartig. Bei LiveJournal gibt es eine fast unzählbare Menge Esperantisten (und Esperanto-Interessierte), und noch viele andere haben woanders ein Blog, z.B. auf dem eigenen Server. WordPress ist eins der populärsten Blogprogramme. Wenn auch ihr mit WordPress in Esperanto ein Blog führen wollt, dann könnt ihr meine Esperanto-Version von WordPress herunterladen. Sie ist ein bisschen schnell gemacht, also wundert euch nicht, wenn ihr Fehler findet oder wenn etwas fehlt. Das Ganze ist verpackt. Ihr müsst es erst auspacken (mit einem zip-Programm), dann lest die Erklärungen in “legumin.txt”. Fröhliches Bloggen!

Teknika manipulado

Mi ĝuste nun provas instali la novan version 1.5 de nia blogoprogramo WordPress. Tial ne eblas nun komenti (komentado nun estas denove ŝaltita), kaj dum iom da tempo multaj aferoj tute ne funkcios ĉi tie. Iomete da pacienco, mi petas…

Ich versuche gerade die neue Version 1.5 unseres Blogprogramms WordPress zu installieren. Deshalb kann man jetzt nicht kommentieren (Kommentare sind jetzt wieder möglich), und vieles wird hier einige Zeit gar nicht funktionieren. Bitte ein bisschen Geduld…

En Schossin / In Schossin

En la antaŭa afiŝo mi promesis klarigi, kial ni tiel longe ne havis tempon blogi. Jen do: Ni estas nun en Germanujo, kien ni flugis por pasigi du monatojn da ferioj (jes, tiajn feriojn havas universitataj instruistoj en Koreujo!). La preparoj, la vojaĝo mem, la laciga horŝanĝo k.t.p. forvoris nian tempon. Krome ni pasigis ĉe Kristnasko iom da tempo en Berlino, kaj poste ni vizitis la (tre vizitindan) Novjaran Renkontiĝon en la kastelo Marienburg.

Im vorigen Eintrag habe ich versprochen zu erklären, warum wir so lange keine Zeit zum Schreiben hatten. Ja, also: Wir sind nun in Deutschland, wohin wir geflogen sind, um zwei Monate Ferien zu verbringen (ja, solche Ferien haben Lehrer an koreanischen Universitäten!). Die Vorbereitungen, die Reise selbst, die ermüdende Zeitumstellung usw. haben uns die Zeit geraubt. Außerdem haben wir zu Weihnachten ein bisschen Zeit in Berlin verbracht, und danach waren wir beim Novjara Renkontiĝo (Neujahrstreffen) im Schloss Marienburg (das wirklich einen Besuch wert ist).

La rigardo el nia kuireja fenestro en Schossin ilustru la diferencegon inter la vivo en la metropolego Seulo kaj la vivo en eta Schossin.

Der Blick aus unserem Küchenfenster in Schossin soll den Riesenunterschied zwischen dem Leben in der Metropole Seoul und dem Leben im kleinen Schossin zeigen.

Birke salutas niajn najbarojn trans la strato.

Birke grüßt unsere Nachbarn auf der anderen Straßenseite.

Nun ni loĝas du monatojn en la domo de la patro de Birke, en la vilaĝeto Schossin en norda Germanujo, en Meklenburgo. La plej proksima, relative granda urbo estas Schwerin. Ĉi tie ni trankvile ripozos ĝis la fino de Februaro, tiam ni reflugos al Koreujo.

Nun wohnen wir zwei Monate im Haus von Birkes Vater, im Dörfchen Schossin in Norddeutschland, Mecklenburg. Die nächste größere Stadt ist Schwerin. Hier erholen wir uns in Ruhe bis Ende Februar, dann fliegen wir wieder nach Korea.

Ĉi tie forestas bruantaj aŭtoj kaj kriegantaj stratvendistoj. Ĉi tie la aero estas purega. Vere tre agrabla kontrasto!

Hier gibt es keine lauten Autos und schreienden Straßenverkäufer. Hier ist die Luft total sauber. Wirklich ein sehr angenehmer Kontrast!

Jen Schossin. La blanka domo en la fono estas nia hejmo dum la feriado.

Hier Schossin. Das weiße Haus im Hintergrund ist unser Haus während der Ferien.

Kantokonkurso

Pasis timige multe da tempo, dum kiu ni tute ne blogis. Ni eĉ ne sukcesis deziri al vi ĉiuj feliĉan novan jaron. Do, tion ni faru nun iom post la evento: Feliĉan novan jaron!

Es ist furchtbar viel Zeit vergangen, in der wir überhaupt nichts geschrieben haben. Wir haben es nicht einmal geschafft, euch allen ein glückliches neues Jahr zu wünschen. Das machen wir nun ein bisschen nach dem Jahreswechsel selbst: Frohes neues Jahr!

La klarigo, ke ni longe ne blogis, aperos espereble en la sekva blogaĵo, kiu temos pri Germanujo. Nun mi tamen volas rakonti, kiel kutime, pri io Korea, nome pri Korea kantokonkurso, en kiu mi mem partoprenis!

Die Erklärung, warum wir nichts geschrieben haben, erchein hoffentlich im nächsten Eintrag, in dem es um Deutschland gehen wird. Nun will ich trotzdem, wie gewöhnlich, über etwas in Korea erzählen, nämlich über einen koreanischen Singewettbewerb, an dem ich selbst teilgenommen habe.

Daŭrigi legadon “Kantokonkurso”

In der Sauna 2 / En la saŭno 2

Jen la dua parto de nia rakonto pri la saŭno (espereble vi ne maltrafis la unuan parton). Ĉi-foje rakontas Bertilo.

Hier der zweite Teil unserer Erzählung über die Sauna (hoffentlich habt ihr nicht den ersten Teil verpasst). Diesmal erzählt Bertil.

Daŭrigi legadon “In der Sauna 2 / En la saŭno 2”

En la lernejo de Bertilo

Kiel vi jam komprenis, la lernejo forprenas multon de nia tempo, kio malfaciligas al ni blogi. Mi studas la Korean kvin tagojn en la semajno, po kvar horojn (kaj poste faras hejmtaskojn), dum Birke instruas la Germanan, kaj mem lernas vespere la Korean. Pu!

Wir ihr schon mitbekommen habt, nimmt die Schule viel von unserer Zeit in Anspruch, und das macht es uns schwer, etwas in unser Blog zu schreiben. Ich lerne fünf Tage in der Woche Koreanisch, jeden Tag vier Stunden (und danach mache ich Hausaufgaben), während Birke Deutsch unterrichtet und selbst abends Koreanisch lernt. Uff!

Sed hodiaŭ estas dimanĉo. Post agrablega vizito al la loka ŝvitbanejo (pri kio ni espereble blogos poste) mi nun trovas iom da tempo por blogi la fotojn, kiujn mi faris pasintsemajne en la universitato. Ĝuu!

Aber heute ist Sonntag. Nach einem sehr angenehmen Besuch der Sauna in unserer Nähe (über den wir hoffentlich bald erzählen) habe ich nun etwas Zeit, die Fotos hier einzustellen, die ich in der letzten Woche in der Uni gemacht habe. Viel Spaß!

Daŭrigi legadon “En la lernejo de Bertilo”

Hazarda bildo

Mi ĵus aldonis kape de ĉiu blogpaĝo bildon hazarde elektitan el la aro de bildoj, kiujn ni jam ie uzas en niaj blogafiŝoj. Kiel kutime tiu bildo estas nur malgranda versio kun hiperligo al la plengranda bildo (alklaku k.s.).

Ich habe gerade auf jeder Seite ein Bild eingefügt, das per Zufall aus den Bildern ausgewählt wird, die wir schon irgendwo in unserem Blog verwendet haben. Wie immer ist es nur eine kleine Version mit einem Link zum Bild in voller Größe (bitte anklicken).

La elekto de bildoj daŭre pligrandiĝos, ĉar mi kaj Birke uzadas ŝian karan ciferecan fotilon. Eĉ mi, kiu kutimis neniam foti, ĝin volonte uzas.

Die Auswahl an Bildern wird immer größer, weil wir unsere Digitalkamera benutzen. Sogar ich, der vorher normalerweise nie fotografiert hat, fotografiere gern damit.

(Nu, la kolekto kreskos, ĝis la diskospaco, pri kiu mi disponas ĉe la servilo, elĉerpiĝos, sed tiam mi “simple” pagu por pli da spaco. Eble Birke aldonos kelkajn vonojn…)

(Na ja, die Menge an Bildern wird wachsen, bis der Platz auf meinem Server nicht mehr ausreicht, aber dann muss ich “einfach” für mehr Platz bezahlen. Vielleicht gibt Birke ein paar Won dazu…)

OpenOffice.org en Esperanto

Komenciĝis tre inda projekto traduki la programaron “OpenOffice.org” en Esperanton. OpenOffice.org estas programaro por skribi dokumentojn, krei sterntabulojn, verki prezentaĵojn, ktp. Ĝi estas simila al la fama “Office”-programaro (“Word”, “Excel”….) de Mikrosofto, sed ĝi estas libera kaj senkosta. Mi mem uzadas OpenOffice.org, kiam mi verkas dokumentojn, faras kalkulojn k.s.

La projekto Esperantigi la programaron eĉ havas subtenon de UEA. La plano estas Esperantigi la version 2.0 de OpenOffice.org (espereble aperontan en 2005). Tio tamen signifas multe da laboro, kaj oni bezonas pli da volontuloj.

Vi povas legi pli pri la projekto en ĝia TTT-paĝaro (kiu estas parto de la oficialaj TTT-paĝoj de OpenOffice.org). Mi mem aliĝis kiel observanto, sed mi timas, ke mankas al mi tempo plene engaĝiĝi.

Se vi ne jam konas la programaron, almenaŭ elŝutu la nunan version kaj testu ĝin. Ĝi funkcias tre bone por Esperantlingva verkado. En miaj TTT-paĝoj jam estas kelkaj konsiletoj pri ĝi.

Preĝejoj / Kirchen

Mi antaŭe supozis, ke Koreujo estas lando plene Budhisma kaj Konfuceisma, kaj ke ĉi tie Kristanoj estas malgrandega malplimulto. Mi malpravis.

Ich hatte vorher immer angenommen, dass Korea ein Land voll von Buddhismus und Konfuzianismus ist und dass Christen hier in einer ausgesprochenen Minderheit sind. Ich hatte Unrecht.

Daŭrigi legadon “Preĝejoj / Kirchen”

Datoj kaj horoj

Mi ĵus ŝanĝis kelkajn aferojn pri datoj kaj horoj en la blogo.

Ich habe gerade ein paar Dinge bei Datum und Uhrzeit im Blog geändert.

Antaŭe la datoj aperis en formo, kiun eble iuj legantoj povus miskompreni. Nun ĝi aperas kun la monato en vorta formo (tamen ĉiam en Esperanto – niaj Germanlingvaj legantoj espereble tamen komprenos). Dankon al Kriĉjo Christopher Culver pro la atentigo!

Vorher ist das Datum in einer Form erschienen, die vielleicht einige Leser missverstehen konnten. Nun erscheint der Monat als Wort (aber immer auf Esperanto – unsere deutschen Leser verstehen es hoffentlich trotzdem). Ein Dankeschön an Kriĉjo Christopher Culver für den Hinweis!

Mi ankaŭ ĝustigis la blogan horloĝon laŭ Korea horo (espereble mi ne miskalkulis…). Antaŭe ĝi sekvis Svedan-Germanan horon. Sed povas esti, ke iuj malnovaj indikoj plu aperos laŭ Sveda-Germana tempo. Kiam ni vizitos Eŭropon, kaj blogos de tie, mi kredeble devos reĝustigi la horloĝon. Kia peno! 🙂

Ich habe auch die Uhr von unserem Blog gestellt (hoffentlich habe ich mich nicht verrechnet…). Vorher hat sie die schwedische/deutsche Zeit angezeigt. Es kann aber sein, dass einige ältere Einträge immer noch nach der schwedischen/deutschen Zeit erscheinen. Wenn wir nach Europa fliegen und dort bloggen, muss ich wahrscheinlich die Uhr wieder umstellen. Was für ein Aufwand! 🙂

Pli interesaj blogaĵoj sekvos baldaŭ (mi esperas…).

Interessantere Einträge folgen bald (hoffe ich…).