Nova kapobildo, nova WordPress-traduko

Kiam mi kaj Birke faris ekskurson antaŭ semajno, Birke faris bonan foton per sia nova bonega fotilo (nu, en tiu momento iu alia efektive tenis la fotilon). Tiu bildo nun estas en la kapo de la blogo. Eble iuj el vi rekonas la fortikaĵon Hwaseong, unu el la mondaj heradaĵoj laŭ UN. Mirinda loko, kaj tre agrabla eksursejo-promenejo. Estis belega varma tago (praktike jam someras ĉi tie). Bedaŭrinde ĉiuj polenoj kaptis la okazon iri promeni en tiu sama tago kaj sama loko. Mia printempa alergio revenis kun plena forto. 🙁

Tute aliteme mi menciu, ke mi hieraŭ finfine lanĉis la Esperantan tradukon de WordPress 2.5 (WordPress estas la programo, kiun uzas tiu ĉi blogo).

WordPress 2.1 en Esperanto

Mi ankoraŭ ne mem instalis ĝin – estu vi pli rapida! (Vastalto – Akvosfero – jam faris.)

Temas pri Esperantigo de versio 2.1 de la bloga programaro WordPress. Finfine mi ĝin tradukis, kaj vi povas ĝin elŝuti: WordPress 2.1 en Esperanto.

Se vi trovos erarojn, aŭ se aperos alispecaj problemoj, alskribu min: “bertilow” ĉe “gmail.com”.

Nun mi ankaŭ devas trovi tempon mem transiri ĉi tie al versio 2.1, kaj ankaŭ ĉe Lingva Kritiko (cetere ne maltrafu la tiean artikolon “La artikolo” nek la viglan debaton pri ĝi).

Elŝutu WordPress-on en Esperanto

Kiel mi ĵus menciis mi tradukis en Esperanton la programon WordPress 2.0.5 (kiun ni uzas por blogi ĉi tie, kaj kiun mi uzas ankaŭ en Lingva Kritiko).

Nun finfine eblas elŝuti tiun tutan paketon. Se vi trovos erarojn, aŭ se aperas alispecaj problemoj, alskribu min: “bertilow” ĉe “gmail.com”

BBBlogo per WordPress 2

Mi ĵus instalis novan version de la programo WordPress, kiu funkciigas tiun ĉi blogon. / Ich habe gerade eine neue Version des Programms WordPress installiert, mit dem dieses Blog funktioniert.

Mi ĵus instalis novan version de la programo WordPress, kiu funkciigas tiun ĉi blogon. Pli precize temas pri WordPress 2.0.5.

Ich habe gerade eine neue Version des Programms WordPress installiert, mit dem dieses Blog funktioniert. Genauer gesagt, handelt es sich um WordPresse 2.0.5.

Espereble ĉio iris glate. La ĉefaj diferenco estos por tiuj legantoj, kiuj legas la blogon en la Germana. Niaj afiŝoj plu restos dulingvaj, sed la ĉirkaŭa teksto (la interfaco en komputila ĵargono) estas nun aŭ en Esperanto aŭ en la Germana, kaj ĉiu povas mem ŝanĝi lingvon per ligilo supre en la flanka kolumno.

Hoffentlich ist alles gut gegangen. Unterschiede zu vorher wird es hauptsächlich für die Leser geben, die unser Blog auf Deutsch lesen. Unsere Einträge werden weiterhin zweisprachig sein, aber der Text drumherum (die Oberfläche im Computerjargon) ist nun entweder auf Esperanto oder auf Deutsch, und jeder kann selbst über den Link oben in der seitlichen Spalte die Sprache wechseln.

Ŝanĝiĝis la kontroldemando kontraŭ rubokomentoj, kiun oni ĉiam devas respondi, kiam oni skribas komenton. Espereble vi sukcesos venki tiun defion. 🙂

Die Kontrollfrage zum Schutz gegen Spamkommentare, die man bei einem Kommentar immer beantworten muss, hat sich geändert. Hoffentlich schafft ihr es, diese Herausforderung zu meistern. 🙂

Okaze de problemoj komentu ĉi tie aŭ skribu retpoŝtan mesaĝon al mi (“bertilow” ĉe “gmail.com”).

Wenn es Probleme gibt, dann schreibt hier einen Kommentar oder schickt eine E-Mail an mich (“bertilow” beim Server “gmail.com”).

Mi tradukis la tutan WordPress 2.0.5 en Esperanton, kaj mi baldaŭ publikigos tiun tutan paketon por ke ankaŭ vi povu uzi modernan WordPress-on en la Internacia Lingvo. WordPress kompreneble haveblas ankaŭ en la Germana kaj en multaj aliaj lingvoj.

Ich habe das ganze WordPress 2.0.5 in Esperanto übersetzt und werde dieses Paket bald veröffentlichen, damit auch ihr ein modernes WordPress in der Internationalen Sprache nutzen könnt. WordPress gibt es natürlich auch auf Deutsch und in vielen anderen Sprachen.

Trudkomentoj / Spam-Kommentare

Lastatempe ni havis problemojn pri lavango da rubaj trudkomentoj (spamo). Ni devis multe klopodi por kontraŭbatali tiun peston, daŭre forviŝante frenezajn komentojn, precipe en la Angla lingvo. Por fari tion ni uzis krudan liston de vortoj, kiujn oni ne rajtis uzi en komentoj (praktike temis nur pri Anglaj vortoj). Tio tamen ne estis tre efika (ĉar la Angla lingvo enhavas multajn vortojn…), kaj ĉar iafoje ankaŭ en tute bonaj komentoj oni bezonas uzi Anglajn vortojn, eĉ se oni skribas Esperante aŭ Germane. Efektive mi mem estis ĝenita de tio, kiam mi antaŭ du tagoj volis uzi citaĵon de Newton en respondo al ies komento, kaj pro tio mia responda komento estis blokita!

Tial ni nun provas tute alian sistemon por kontraŭbatali tiajn rubaĵojn. Ekde nun ĉiu komentanto devas ĉiufoje enskribi respondon al stultega demando. Se la respondo ne estas ĝusta, la komento ne akceptiĝas. Rubokomentojn preskaŭ ĉiam enskribas sencerbaj robotoj, kiuj ne povas respondi tiajn stultajn demandojn, kiuj por homoj estas ridinde facilaj.

Mi tuj malkaŝu, ke nun ni uzas nur du demandojn. La unua estas “Kiel nomiĝas Bertilo?”. La dua estas “Kiel nomiĝas Birke?”. Kiel vi vidas, la respondo troviĝas en la demando mem, sed “rubotoj” tion ne povas travidi. Almenaŭ ni esperas, ke ili ankoraŭ tion ne kapablas… Eble ni poste reduktos la demandorepertuaron al unu sama demando ĉiufoje.

Nu, ni vidos, kiel tiu nova sistemo funkcios. Ni anticipe pardonpetas pro la ĝeno.

Ĝisdatigita blogo

Ŝajnas, ke la ĝisdatigo de WordPress bone sukcesis. Nun ruliĝas ĉi tie en la fono WordPress 1.5. Se vi trovos strangaĵojn aŭ ion, kio ne bone funkcias, tiam mi petas komenti pri tio (aŭ en plej malbona okazo alskribi min retpoŝte: “bertilow” ĉe “gmail.com”).

Es sieht so aus, als ob die Aktualisierung von WordPress geklappt hat. Nun läuft hier das Programm WordPress 1.5. Wenn ihr etwas Seltsames findet, oder etwas, das nicht gut funktioniert, dann kommentiert das bitte (oder im schlimmsten Fall schreibt mir an: “bertilow” bei “gmail.com”).

La Esperanta bloga mondo ŝajne nun eksplode kreskas. Ĉe LiveJournal estas preskaŭ nenombrebla aro da Esperantistoj (kaj ankaŭ Esperanto-interesitoj), kaj ankoraŭ multaj aliaj havas blogojn aliloke, ekz. en propra servilo. WordPress estas unu el la plej popularaj blogaj programoj. Se ankaŭ vi volas blogi per WordPress en Esperanto, tiam vi povas elŝuti mian Esperantigon de WordPress. Ĝi estas iom rapide farita, kaj do ne miru, se vi trovos erarojn kaj mankojn. La tuto estas pakita. Do, unue malzipu (per zip-programo), kaj poste legu la klarigojn en “legumin.txt”. Ĝojan blogadon!

Die Esperanto-Blogwelt wächst nun anscheinend explosionsartig. Bei LiveJournal gibt es eine fast unzählbare Menge Esperantisten (und Esperanto-Interessierte), und noch viele andere haben woanders ein Blog, z.B. auf dem eigenen Server. WordPress ist eins der populärsten Blogprogramme. Wenn auch ihr mit WordPress in Esperanto ein Blog führen wollt, dann könnt ihr meine Esperanto-Version von WordPress herunterladen. Sie ist ein bisschen schnell gemacht, also wundert euch nicht, wenn ihr Fehler findet oder wenn etwas fehlt. Das Ganze ist verpackt. Ihr müsst es erst auspacken (mit einem zip-Programm), dann lest die Erklärungen in “legumin.txt”. Fröhliches Bloggen!

Teknika manipulado

Mi ĝuste nun provas instali la novan version 1.5 de nia blogoprogramo WordPress. Tial ne eblas nun komenti (komentado nun estas denove ŝaltita), kaj dum iom da tempo multaj aferoj tute ne funkcios ĉi tie. Iomete da pacienco, mi petas…

Ich versuche gerade die neue Version 1.5 unseres Blogprogramms WordPress zu installieren. Deshalb kann man jetzt nicht kommentieren (Kommentare sind jetzt wieder möglich), und vieles wird hier einige Zeit gar nicht funktionieren. Bitte ein bisschen Geduld…

Datoj kaj horoj

Mi ĵus ŝanĝis kelkajn aferojn pri datoj kaj horoj en la blogo.

Ich habe gerade ein paar Dinge bei Datum und Uhrzeit im Blog geändert.

Antaŭe la datoj aperis en formo, kiun eble iuj legantoj povus miskompreni. Nun ĝi aperas kun la monato en vorta formo (tamen ĉiam en Esperanto – niaj Germanlingvaj legantoj espereble tamen komprenos). Dankon al Kriĉjo Christopher Culver pro la atentigo!

Vorher ist das Datum in einer Form erschienen, die vielleicht einige Leser missverstehen konnten. Nun erscheint der Monat als Wort (aber immer auf Esperanto – unsere deutschen Leser verstehen es hoffentlich trotzdem). Ein Dankeschön an Kriĉjo Christopher Culver für den Hinweis!

Mi ankaŭ ĝustigis la blogan horloĝon laŭ Korea horo (espereble mi ne miskalkulis…). Antaŭe ĝi sekvis Svedan-Germanan horon. Sed povas esti, ke iuj malnovaj indikoj plu aperos laŭ Sveda-Germana tempo. Kiam ni vizitos Eŭropon, kaj blogos de tie, mi kredeble devos reĝustigi la horloĝon. Kia peno! 🙂

Ich habe auch die Uhr von unserem Blog gestellt (hoffentlich habe ich mich nicht verrechnet…). Vorher hat sie die schwedische/deutsche Zeit angezeigt. Es kann aber sein, dass einige ältere Einträge immer noch nach der schwedischen/deutschen Zeit erscheinen. Wenn wir nach Europa fliegen und dort bloggen, muss ich wahrscheinlich die Uhr wieder umstellen. Was für ein Aufwand! 🙂

Pli interesaj blogaĵoj sekvos baldaŭ (mi esperas…).

Interessantere Einträge folgen bald (hoffe ich…).

Nova blogo

Saluton karaj amikoj! / Hallo, liebe Freunde!

Jen nova blogo de Birke kaj Bertilo. Ni ĵus instalis ĝin, kaj ni intencas ĉi tie rakonti pri nia nova vivo en Koreujo (parte jam retrorigarde al la unuaj semajnoj), sed verŝajne ankaŭ multaj diversaj aliaj temoj estos traktataj.

Hier ist das neue Blog von Birke und Bertil. Wir haben es gerade installiert, und wollen hier über unser neues Leben in Korea erzählen (teilweise schon rückblickend auf die ersten Wochen), aber wahrscheinlich auch über andere Themen.

Daŭrigi legadon “Nova blogo”