Ni reaperis! / Wir sind wieder da!

La blogopaŭzo ĉe BBBlogo estas finita. La tuta paĝaro ĉe “bertilow.com” nun sukcese transloĝiĝis al nova servilo.

Die Blogpause bei BBBlogo ist vorbei. Die ganze Site “bertilow.com” ist nun erfolgreich auf einem neuen Server.

Ni kaptis la okazon modernigi la tutan blogon ekuzante la plej freŝan version de WordPress kaj ankaŭ novan aspekton kun kelkaj aldonaj luksaĵoj. Espereble ĉio funkcios bone (ne sekvu malbono!).

Wir haben die Gelegenheit genutzt den ganzen Blog mit einer neuen Version von WordPress und mit einem neuen Aussehen einschließlich einigem zusätzlichen Luxus zu modernisieren. Hoffentlich funktioniert alles gut (toi toi toi).

Ĉiaj komentoj estos bonvenaj (krom rubokomentoj, kompreneble…)!

Alle Kommentare sind willkommen (außer natürlich Spamkommentaren…)!

Blogopaŭzo ĉe BBBlogo / Blogpause bei BBBlogo

“bertilow.com” baldaŭ transloĝiĝos al nova servilo, sed la adreso tamen restos la sama. Dum la transira fazo (ekde nun ĝis ????) tiu ĉi blogo paŭzos, kaj la eblo komenti estos malŝaltita. Espereble vi ne tro enuos.

“bertilow.com” zieht bald auf einen neuen Server um, aber die Adresse bleibt gleich. In der Übergangsphase (ab jetzt bis ???) macht dieses Blog Pause und die Möglichkeit zu kommentieren wird abgeschaltet. Hoffentlich langweilt ihr euch nicht zu sehr.

BBBlogo per WordPress 2

Mi ĵus instalis novan version de la programo WordPress, kiu funkciigas tiun ĉi blogon. / Ich habe gerade eine neue Version des Programms WordPress installiert, mit dem dieses Blog funktioniert.

Mi ĵus instalis novan version de la programo WordPress, kiu funkciigas tiun ĉi blogon. Pli precize temas pri WordPress 2.0.5.

Ich habe gerade eine neue Version des Programms WordPress installiert, mit dem dieses Blog funktioniert. Genauer gesagt, handelt es sich um WordPresse 2.0.5.

Espereble ĉio iris glate. La ĉefaj diferenco estos por tiuj legantoj, kiuj legas la blogon en la Germana. Niaj afiŝoj plu restos dulingvaj, sed la ĉirkaŭa teksto (la interfaco en komputila ĵargono) estas nun aŭ en Esperanto aŭ en la Germana, kaj ĉiu povas mem ŝanĝi lingvon per ligilo supre en la flanka kolumno.

Hoffentlich ist alles gut gegangen. Unterschiede zu vorher wird es hauptsächlich für die Leser geben, die unser Blog auf Deutsch lesen. Unsere Einträge werden weiterhin zweisprachig sein, aber der Text drumherum (die Oberfläche im Computerjargon) ist nun entweder auf Esperanto oder auf Deutsch, und jeder kann selbst über den Link oben in der seitlichen Spalte die Sprache wechseln.

Ŝanĝiĝis la kontroldemando kontraŭ rubokomentoj, kiun oni ĉiam devas respondi, kiam oni skribas komenton. Espereble vi sukcesos venki tiun defion. 🙂

Die Kontrollfrage zum Schutz gegen Spamkommentare, die man bei einem Kommentar immer beantworten muss, hat sich geändert. Hoffentlich schafft ihr es, diese Herausforderung zu meistern. 🙂

Okaze de problemoj komentu ĉi tie aŭ skribu retpoŝtan mesaĝon al mi (“bertilow” ĉe “gmail.com”).

Wenn es Probleme gibt, dann schreibt hier einen Kommentar oder schickt eine E-Mail an mich (“bertilow” beim Server “gmail.com”).

Mi tradukis la tutan WordPress 2.0.5 en Esperanton, kaj mi baldaŭ publikigos tiun tutan paketon por ke ankaŭ vi povu uzi modernan WordPress-on en la Internacia Lingvo. WordPress kompreneble haveblas ankaŭ en la Germana kaj en multaj aliaj lingvoj.

Ich habe das ganze WordPress 2.0.5 in Esperanto übersetzt und werde dieses Paket bald veröffentlichen, damit auch ihr ein modernes WordPress in der Internationalen Sprache nutzen könnt. WordPress gibt es natürlich auch auf Deutsch und in vielen anderen Sprachen.

Trudkomentoj / Spam-Kommentare

Lastatempe ni havis problemojn pri lavango da rubaj trudkomentoj (spamo). Ni devis multe klopodi por kontraŭbatali tiun peston, daŭre forviŝante frenezajn komentojn, precipe en la Angla lingvo. Por fari tion ni uzis krudan liston de vortoj, kiujn oni ne rajtis uzi en komentoj (praktike temis nur pri Anglaj vortoj). Tio tamen ne estis tre efika (ĉar la Angla lingvo enhavas multajn vortojn…), kaj ĉar iafoje ankaŭ en tute bonaj komentoj oni bezonas uzi Anglajn vortojn, eĉ se oni skribas Esperante aŭ Germane. Efektive mi mem estis ĝenita de tio, kiam mi antaŭ du tagoj volis uzi citaĵon de Newton en respondo al ies komento, kaj pro tio mia responda komento estis blokita!

Tial ni nun provas tute alian sistemon por kontraŭbatali tiajn rubaĵojn. Ekde nun ĉiu komentanto devas ĉiufoje enskribi respondon al stultega demando. Se la respondo ne estas ĝusta, la komento ne akceptiĝas. Rubokomentojn preskaŭ ĉiam enskribas sencerbaj robotoj, kiuj ne povas respondi tiajn stultajn demandojn, kiuj por homoj estas ridinde facilaj.

Mi tuj malkaŝu, ke nun ni uzas nur du demandojn. La unua estas “Kiel nomiĝas Bertilo?”. La dua estas “Kiel nomiĝas Birke?”. Kiel vi vidas, la respondo troviĝas en la demando mem, sed “rubotoj” tion ne povas travidi. Almenaŭ ni esperas, ke ili ankoraŭ tion ne kapablas… Eble ni poste reduktos la demandorepertuaron al unu sama demando ĉiufoje.

Nu, ni vidos, kiel tiu nova sistemo funkcios. Ni anticipe pardonpetas pro la ĝeno.

Beim ersten Kommentar / Je la unua komento

Wir bekommen von Zeit zu Zeit Spam-Kommentare, nicht allzu viel, aber es werden leider immer mehr – trotz Filtern. 🙁 Nun haben wir uns dafür entschieden, Erstkommentare generell immer zu überprüfen bevor wir sie absegnen. Das heißt, wenn jemand noch nie bei uns kommentiert hat, dann kommt der erste Kommentar zunächst in eine Warteschleife bis wir ihn bestätigen. Weitere Kommentare sind dann kein Problem mehr und erscheinen sofort.

Ni de tempo al tempo ricevas rubo-komentojn, ne tro multajn, sed ili bedaŭrinde fariĝas ĉiam pli multaj – malgraŭ filtriloj. 🙁 Ni nun decidis ĉiam kontroli unuajn komentojn antaŭ ol ni ilin aprobas. Tio signifas, ke kiam iu ankoraŭ ne lasis ĉe ni komenton, la unua komento unue iras en atendovicon, ĝis ni aprobas ĝin. Pliaj komentoj tiam ne plu estos problemo kaj aperos tuj.

Allerdings haben wir gerade festgestellt, dass die Benachrichtigung per E-Mail nicht so funktioniert, wie sie eigentlich sollte. Keine Ahnung, warum das so ist. So müssen wir uns nun erst daran gewöhnen, von Zeit zu Zeit die Kommentarliste anzusehen und Kommentare zu bestätigen. So kann es passieren, dass Erstkommentare manchmal ein bisschen schmoren müssen. Das ist keine böse Absicht. Wir arbeiten dran, die Durchsicht zur Routine werden zu lassen.

Ni tamen ĵus konstatis, ke la avertado per retpoŝto ne tiel funkcias, kiel ĝi devus. Diablo scias, kial. Tial ni nun unue devas alkutimiĝi de tempo al tempo rigardi la komentoliston kaj aprobi komentojn. Tial povos okazi, ke unuaj komentoj foje iom devas bakiĝi. Ni ne havas en tio malbonajn intencojn. Ni laboras por ke la kontrolado fariĝu rutino.

Komenti eblas denove / Kommentare wieder möglich

Mi malŝaltis komentadon, dum la tuta TTT-ejo estis transloĝiĝanta al nova servilo. Nun la transloĝiĝo estas plenumita, kaj denove eblas komenti.

Ich habe die Möglichkeit Kommentare zu schreiben abgeschaltet, als meine Seiten auf einen anderen Server umgezogen sind. Nun ist der Umzug vollendet, und Kommentare sind wieder möglich.

Ĝisdatigita blogo

Ŝajnas, ke la ĝisdatigo de WordPress bone sukcesis. Nun ruliĝas ĉi tie en la fono WordPress 1.5. Se vi trovos strangaĵojn aŭ ion, kio ne bone funkcias, tiam mi petas komenti pri tio (aŭ en plej malbona okazo alskribi min retpoŝte: “bertilow” ĉe “gmail.com”).

Es sieht so aus, als ob die Aktualisierung von WordPress geklappt hat. Nun läuft hier das Programm WordPress 1.5. Wenn ihr etwas Seltsames findet, oder etwas, das nicht gut funktioniert, dann kommentiert das bitte (oder im schlimmsten Fall schreibt mir an: “bertilow” bei “gmail.com”).

La Esperanta bloga mondo ŝajne nun eksplode kreskas. Ĉe LiveJournal estas preskaŭ nenombrebla aro da Esperantistoj (kaj ankaŭ Esperanto-interesitoj), kaj ankoraŭ multaj aliaj havas blogojn aliloke, ekz. en propra servilo. WordPress estas unu el la plej popularaj blogaj programoj. Se ankaŭ vi volas blogi per WordPress en Esperanto, tiam vi povas elŝuti mian Esperantigon de WordPress. Ĝi estas iom rapide farita, kaj do ne miru, se vi trovos erarojn kaj mankojn. La tuto estas pakita. Do, unue malzipu (per zip-programo), kaj poste legu la klarigojn en “legumin.txt”. Ĝojan blogadon!

Die Esperanto-Blogwelt wächst nun anscheinend explosionsartig. Bei LiveJournal gibt es eine fast unzählbare Menge Esperantisten (und Esperanto-Interessierte), und noch viele andere haben woanders ein Blog, z.B. auf dem eigenen Server. WordPress ist eins der populärsten Blogprogramme. Wenn auch ihr mit WordPress in Esperanto ein Blog führen wollt, dann könnt ihr meine Esperanto-Version von WordPress herunterladen. Sie ist ein bisschen schnell gemacht, also wundert euch nicht, wenn ihr Fehler findet oder wenn etwas fehlt. Das Ganze ist verpackt. Ihr müsst es erst auspacken (mit einem zip-Programm), dann lest die Erklärungen in “legumin.txt”. Fröhliches Bloggen!

Teknika manipulado

Mi ĝuste nun provas instali la novan version 1.5 de nia blogoprogramo WordPress. Tial ne eblas nun komenti (komentado nun estas denove ŝaltita), kaj dum iom da tempo multaj aferoj tute ne funkcios ĉi tie. Iomete da pacienco, mi petas…

Ich versuche gerade die neue Version 1.5 unseres Blogprogramms WordPress zu installieren. Deshalb kann man jetzt nicht kommentieren (Kommentare sind jetzt wieder möglich), und vieles wird hier einige Zeit gar nicht funktionieren. Bitte ein bisschen Geduld…

Hazarda bildo

Mi ĵus aldonis kape de ĉiu blogpaĝo bildon hazarde elektitan el la aro de bildoj, kiujn ni jam ie uzas en niaj blogafiŝoj. Kiel kutime tiu bildo estas nur malgranda versio kun hiperligo al la plengranda bildo (alklaku k.s.).

Ich habe gerade auf jeder Seite ein Bild eingefügt, das per Zufall aus den Bildern ausgewählt wird, die wir schon irgendwo in unserem Blog verwendet haben. Wie immer ist es nur eine kleine Version mit einem Link zum Bild in voller Größe (bitte anklicken).

La elekto de bildoj daŭre pligrandiĝos, ĉar mi kaj Birke uzadas ŝian karan ciferecan fotilon. Eĉ mi, kiu kutimis neniam foti, ĝin volonte uzas.

Die Auswahl an Bildern wird immer größer, weil wir unsere Digitalkamera benutzen. Sogar ich, der vorher normalerweise nie fotografiert hat, fotografiere gern damit.

(Nu, la kolekto kreskos, ĝis la diskospaco, pri kiu mi disponas ĉe la servilo, elĉerpiĝos, sed tiam mi “simple” pagu por pli da spaco. Eble Birke aldonos kelkajn vonojn…)

(Na ja, die Menge an Bildern wird wachsen, bis der Platz auf meinem Server nicht mehr ausreicht, aber dann muss ich “einfach” für mehr Platz bezahlen. Vielleicht gibt Birke ein paar Won dazu…)

Datoj kaj horoj

Mi ĵus ŝanĝis kelkajn aferojn pri datoj kaj horoj en la blogo.

Ich habe gerade ein paar Dinge bei Datum und Uhrzeit im Blog geändert.

Antaŭe la datoj aperis en formo, kiun eble iuj legantoj povus miskompreni. Nun ĝi aperas kun la monato en vorta formo (tamen ĉiam en Esperanto – niaj Germanlingvaj legantoj espereble tamen komprenos). Dankon al Kriĉjo Christopher Culver pro la atentigo!

Vorher ist das Datum in einer Form erschienen, die vielleicht einige Leser missverstehen konnten. Nun erscheint der Monat als Wort (aber immer auf Esperanto – unsere deutschen Leser verstehen es hoffentlich trotzdem). Ein Dankeschön an Kriĉjo Christopher Culver für den Hinweis!

Mi ankaŭ ĝustigis la blogan horloĝon laŭ Korea horo (espereble mi ne miskalkulis…). Antaŭe ĝi sekvis Svedan-Germanan horon. Sed povas esti, ke iuj malnovaj indikoj plu aperos laŭ Sveda-Germana tempo. Kiam ni vizitos Eŭropon, kaj blogos de tie, mi kredeble devos reĝustigi la horloĝon. Kia peno! 🙂

Ich habe auch die Uhr von unserem Blog gestellt (hoffentlich habe ich mich nicht verrechnet…). Vorher hat sie die schwedische/deutsche Zeit angezeigt. Es kann aber sein, dass einige ältere Einträge immer noch nach der schwedischen/deutschen Zeit erscheinen. Wenn wir nach Europa fliegen und dort bloggen, muss ich wahrscheinlich die Uhr wieder umstellen. Was für ein Aufwand! 🙂

Pli interesaj blogaĵoj sekvos baldaŭ (mi esperas…).

Interessantere Einträge folgen bald (hoffe ich…).

Nova blogo

Saluton karaj amikoj! / Hallo, liebe Freunde!

Jen nova blogo de Birke kaj Bertilo. Ni ĵus instalis ĝin, kaj ni intencas ĉi tie rakonti pri nia nova vivo en Koreujo (parte jam retrorigarde al la unuaj semajnoj), sed verŝajne ankaŭ multaj diversaj aliaj temoj estos traktataj.

Hier ist das neue Blog von Birke und Bertil. Wir haben es gerade installiert, und wollen hier über unser neues Leben in Korea erzählen (teilweise schon rückblickend auf die ersten Wochen), aber wahrscheinlich auch über andere Themen.

Daŭrigi legadon “Nova blogo”