Roko kaj Popo

Indekso laŭ la Angla lingvo

Ĉiuj Anglaj terminoj, kiuj troviĝas en la terminaro estas ĉi tie indeksitaj. La ordinaraj komunlingvaj signifoj de la Anglaj vortoj estas ignorataj. Ekz. ĉe loudness troviĝas nur laŭdneso kaj ne laŭt(ec)o. Esperantaj terminoj, kiujn mi konsideras evitindaj, ne troviĝas en la indekso.

Ne temas ĉi tie pri tradukado, sed pri indeksado. La indekso montras al la plej proksima Esperanta termino, sed ofte la Angla kaj la Esperanta vortoj ne estas tute samsignifaj. Kontrolu la signifon en la Terminaro.

Ne-Anglalingvanoj atentu, ke eĉ se ili en sia nacia lingvo uzas vorton supraĵe Anglan, ofte ĝi povas havi iom alian, aŭ foje tute alian signifon ol la vera Angla vorto. La aŭtoro, kiu ne estas denaske Anglalingva, petas pardonon, se enŝteliĝis kelkaj tiaj Svedismoj aŭ alispecaj eraroj en la Anglan parton.

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X]

A «

accidental kromsigno
accompaniment akompano
accordion akordiono
acid rock psikedela roko
acoustic akustika
acoustic bass kontrabaso
active electronics aktiva elektroniko
Aeolian mode eolia modalo
afro- afro-
aftertouch posta tuŝo
agogo agogo
album (record, cassette or CD) albumo
alto aldo
ambient music media muziko
amplifier amplifilo
amplify amplifi
analog analoga
apinti apinto
arrange aranĝi
art music arta muziko
atonal netonala
attack atako
audio aŭdio
augmented ega
augmented chord egakordo
auto-reverse aŭtomata flankŝanĝo
auto-stop aŭtomata stopo

B «

back beat interpulso
balafon balafono
ballad balado, kanzono
band bando
bandoneon bandoniono
banjo banĝo
bar mezuro
barber-shop (singing) barbireja kantado
baritone baritono
bass baso
bass drum bastamburo
bass guitar basgitaro
bassist, bass player basisto
batter head bata membrano
beat pulso, bato
beater batilo
bell sonorilo
bebop bopo
bend fleksi
bias biaso
big band granda ĵazbando
blekete bleketeo
block chording blokakordado
bluegrass blugraso
blue note blusa tono
blues bluso
blues harmonica/harp blusa harmoniko
blues rock blusroko
body korpo
bongos bongoj, bongotamburoj
boogie(-woogie) bugio
boom stand brakstativo
bootleg (record) pirata albumo
bop, bebop bopo
bossa nova bosanovo
bottleneck guitar botelkola gitaro
bottom head funda membrano
bow arĉo
brass latunaj blovinstrumentoj
break ekpaŭzo
break dance rompdancado
bridge flanktemo, ponto
brush broso
button butono
buzz roll zumrulado

C «

cabaza kabazo
cable kablo
Cajun (music) Kaĵuna muziko
Cajun accordion Kaĵuna akordiono
call-and-response vok-responda
calypso kalipso
canon contact kenona ŝtopilo, kenona ŝtopilingo
capo kapotasto
cartridge kartoĉo
cassette player kasedmagnetofono, kasedludilo
cassette (tape) kasedo, kasedbendo
CD k-disko, KD
CD player k-diskludilo
CD single k-disketo
CD walkman poŝ-k-diskludilo
cello violonĉelo, ĉelo
cha-cha ĉaĉao, ĉaĉadanco
channel kanalo
chapman stick ĉapmanbastono
charleston ĉarlestono, ĉarlestondanco
chickenpicking pikplukado
chimurenga ĉimurengo
china cymbal Ĉina cimbalo
choir ĥoro, koruso
choke cymbal sufoka cimbalo
chord akordo
chorus ĥoro, koruso, refreno
chorus box ĥorilo, korusilo
chromatic kromata
chrome cassette kromaĵa kased(bend)o
church mode eklezia modalo
clarinet klarneto
classical music klasika muziko
classic blues klasika bluso
clave klavea ritmo
claves klaveoj
clef klefo
click track klakokanalo
coda elkonduko
cool jazz freŝa ĵazo
compact disc kompakta disko, k-disko, KD
compact disc player kompaktadiskludilo
compact disc single kompakta disketo, k-disketo
compressor kompresoro
condensor microphone kondensila mikrofono
concertina koncertino
conga kongao, kongatamburo
congo jazz kongoĵazo
control regilo
cord kablo
count (time) kalkuli (takton)
Country (and Western) kontreo
country blues kampara bluso
cover kovri, kovraĵo
cow bell bovsonorilo
crash cymbal kraka cimbalo
cross rhythms kruci ritmojn
cross-stick randklako
crotchet kvarona noto, kvarono
cue signalo
cue song gvidkantado
cut-off frequency limfrekvenco
cymbal cimbalo

D «

damp, dampen dampi
darbukka darbuko
DAT cassette DAT-kased(bend)o
DAT machine, DAT recorder DAT-magnetofono
decay velko
delay prokrasto
delay unit prokrastilo
demisemiquaver tridek-duona noto, tridek-duono
demo demo
demonstration cassette (tape, record) demonstra kasedo, demonstra bendo, demonstra disko
diatonic diatona
digital cifereca
diminished eta
diminished chord etakordo
disc jockey diskestro
disco (music) diskoo
disco, discotheque diskoteko, diskejo
distortion distordo
distortion box distordilo
dixieland (jazz) diksilando, diksilandĵazo
djembe djembo
dobro dobro, dobrogitaro
Dolby Dolbio
dominant dominanto
doom metal damna metalroko
Dorian mode doria modalo
dotted punktita
double bass kontrabaso
double bassdrums duoblaj bastamburoj
double flat dubemolo
double sharp dudieso
duoble stroke roll duoblabata rulado
double time duobligita takto
downbeat ĉefpulso
drum tamburo
drum head membrano, tamburmembrano
drum kit drumo
drum roll rulado, tamburorulado
drum machine drumomaŝino
drum set drumo
drum skin membrano, tamburmembrano
drum stick bastoneto, tamburbastoneto
dry seka
dundumba dundumbo
duplet duolo
dynamic microphone dinamika mikrofono

E «

echo eĥo, ekoo
echo machine eĥilo, ekoilo
effect box/pedal efektilo
eighth note okona noto, okono
eject eligu
eject button eliga klavo
electric elektra
electric boogie elektra bugio
electric guitar elektra gitaro
electric organ elektra orgeno
electric piano elektra piano
electroacoustic elektroakustika, elektra
electroacoustic guitar elektroakustika gitaro
electronic elektronika
electronic drum elektronika tamburo
electronic drumset elektronika drumo
electronic piano elektronika piano
electro-pop elektronika popo
emulator synthesizer imita sintezilo
envelope sonprofilo
equalize ekvalizi
equalizer ekvalizilo
event evento
exciter ekscitilo

F «

fade (out) velkofino
fader ŝovregilo
falsetto falseto
fan fano
fast forward kuru
fast-forward button kuriga klavo
feed back retrokuplado
female ino
ferrochrome cassette ferkromaĵa kased(bend)o
fifth kvinto
fill in plenigo, respondfrazo
filter filtrilo
finger fingri
fingerboard fingrotabulo
finger plectrum fingroplektro
first unuto
flam flemo
flamadiddle flemadidlo
flanger flangilo
flanging flango
flat bemolo, be, subtona, falsa, mistona
floor tom tamego, planka tamo, staranta tamo
flute (transversa) fluto
folk music folklora muziko
folk rock folklora roko
fox-trot fokstroto, fokstrotodanco
fourth kvarto
fret freto
freve frevo
fretboard fingrotabulo
front head fronta membrano
funk (music) funko
fuse cirkvitgardilo, sekurigilo
fusion (rock) ĵazroko

G «

gangan gangano
gold record ora disko, orpremia disko
gong gongo
gospel (music) gospelo
gramophone gramofono, diskludilo
grand piano horizontala piano
groove (of record) kanelo
group grupo
groupie grupulino
guitar gitaro
guitar pick up gitara sonprenilo
guitar synthesizer gitarsintezilo

H «

half note duona noto, duono
half tone/step duonduto
hammer(-on) frapofingrado
hammond organ hamondorgeno
hard rock ŝtonroko
harmonica harmoniko
harmonizer harmoniigilo
harmony harmonio
Hawaiian guitar Havaja gitaro
head kapo, membrano, tamburmembrano
headphones kapaŭskultiloj, kapaŭdiloj
headset microphone kapmikrofono
heavy peza
heavy metal metalroko
hemidemisemiquaver sesdek-kvarona noto, sesdek-kvarono
hertz herco
hi-fi, high fidelity altfidelo
highlife hajlajfo
hi-hat ĉarlestono
hi-hat cymbal ĉarlestona cimbalo
hip hop hiphopo
hit furoro, furoraĵo
hit and pick frapopinĉado
hook hoko
humbucking microphone zumeleminanta sonprenilo
hurdy-gurdy gurdo

I «

input enmeto, enigo
input jack enmetingo, enigingo
interface interfaco
intro, introduction enkonduko
Ionian mode ionia modalo

J «

jack ĵako, jaka ŝtopilingo
jam marmeladi
jazz ĵazo
jazz-rock ĵazroko
jingle ĵinglo
joystick regstango
juju ĵuĵuo
juke box diskogurdo

K «

kalimba kalimbo
kettle drum timbalo
key klapo, klavo, tonalo
keyboard klavaro
keyboard instrument klavarinstrumento
key signature tonalsigno
kick drum bastamburo
kwela kvelao

L «

laser disc laserdisko
latin (music) Latin-Amerika muziko, latinmuziko
latin jazz Latin-Amerika ĵazo, latinĵazo
latin rock Latin-Amerika roko, latinroko
lead guitarist solgitaristo
leslie (speaker) leslio
lick frapfrazo
limiter limigilo
line lineo, linio
line in enmeta lineo, eniga lineo
line-in jack enmeta lineingo, eniga lineingo
line out eliga lineo
line-out jack eliga lineingo
lip sync bendomimado
live koncerta, podia
live in studio koncerteca
Locrian mode lokria modalo
long playing record diskego
loudness laŭdneso
loudspeaker laŭtparolilo
loudspeaker cabinet laŭtparolila skatolo
loudspeaker element laŭtparolila elemento, laŭtparolilo
LP diskego, LP-disko
Lydian mode lidia modalo

M «

machine agordilo
major maĵora, ma
major seventh chord maĵorsepta akordo
makossa (music) makoso
male viro
mallet maleo
manager manaĝero
mandolin mandolino
maracas marakoj
marimba marimbo
master tape mastrobendo, mastro
master volume control mastra laŭtoregilo, mastro
matched grip simetria teno
maxi single granda disketo
mbaqanga bakango
MD minidisko
mellotron melotrono
melody melodio
mento mentoo
metal cassette metala kased(bend)o
metronome metronomo
microphone mikrofono
middle mezo
MIDI MIDI-o
mime mimado, bendomimado
MiniDisc minidisko
MiniDisc player minidiskludilo
minim duona noto, duono
minimalism minimumismo
minor minora, mi
mix miksi
mixer miksilo
Mixolydian mode mezolidia modalo
mode modalo
modulate moduli
monitor speaker alartista laŭtparolilo, sufloro
monitor system alartista sonsistemo, AAS
mono monofonio, monoo
monophonic unuvoĉa
motown motaŭno
mounted tom tameto, pendanta tamo
mouth organ harmoniko
mouth piece buŝpeco
muffle dampi
multicore kombinita kablo
multitimbral multatembra
musical muzikalo
mute dampi
muzak muzako

N «

natural (sign) naturigilo, bekvadrato
neck kolo
New Orleans jazz Nov-Orleana ĵazo
ninth naŭto
normal cassette normala kased(bend)o
note noto
nut selo

O «

octave okto
off for
off-button malŝaltilo
oi (music) ojo
on ek
on-button ŝaltilo
one drop unuforlaso
one-stroke roll unuoblabata rulado
open string libera kordo
open reel (tape) rulbendo
open tuning akorda agordo
organ orgeno
orthodox grip ortodoksa teno
oscillator oscililo
out of tune falsa, mistona
output eligo
output jack eligingo
over-dub dubli
overload superŝarĝo
overtone superharmono, kromtono

P «

PA APS, alpublika sonsistemo
pad plato
palm-wine music palmvina muziko
pan panorami
pan pot panoramilo
paradiddle paradidlo
partial harmono, superharmono
passive electronics pasiva elektroniko
pause paŭzu
pause button paŭziga klavo
pedal pedalo
pedal steel guitar pedala ŝtalgitaro
pentatonic kvintona
percuss perkuti
percussion perkutinstrumentoj
perfect pitch absoluta tonsento
phaser elfazigilo
phasing elfazigo
phono jack ĵako, ĵaka ŝtopilingo
phono plug ĵaka ŝtopilo
Phrygian mode frigia modalo
piano piano
pick pinĉi, plektro, plektri
pick guard plektroŝirmilo
pick up sonprenilo
pink noise rozkolora bruo
pitch tonalto
pitchbend tonfleksado
pitchbend control tonfleksilo
pitch control tonaltoregilo
play iru
play button iriga klavo
plectrum plektro
plug ŝtopilo, viro
polyphonic plurvoĉa
pop (music) popo
popping frapopinĉado
pop rock poproko
popular music populara muziko
porta-studio portebla studio
potentiometer, pot potenciometro
presence mezo
preset antaŭelekto
press roll premrulado
prime unuto
producer produktisto
psychedelic rock psikedela roko
public address system, PA alpublika sonsistemo, APS
pulse pulso
punk (rock) punko

Q «

quadruplet kvarolo
quarter note kvarona noto, kvarono
quaver okona noto, okono
quintuplet kvinolo

R «

radio radio
radio mike senkabla konekto
radio walkman poŝradio
ragtime ragtimo
rap(ping) repo, repkantado
record disko, gramofona disko, registri, surbendigi, surdiskigi
record button registra klavo
recorder bekfluto
record player diskludilo, gramofono
record shop diskovendejo
reed anĉo
reel-to-reel tape rulbendo
refrain refreno
reggae regeo
release ĉeso
relative pitch relativa tonsento
remote hihat malproksima ĉarlestono
remote keyboard malproksima klavaro
rest silento
reverb spacosono
reverb unit spacosonilo
rewind button rekuriga klavo
rhythm ritmo
rhythm and blues ritmenbluso
rhythm guitarist akompana gitaristo
ride cymbal tinta cimbalo
riff ripetfrazo
rimshot randbato
rivet cymbal nita cimbalo
roadie turneisto
road manager turnemanaĝero
rock roko
rockabilly rokabilo
rock ‘n’ roll rokenrolo
rock steady rokstedio
rock video rokvideo, roka videfilmo
roll rulado, tamburorulado
roto-tom rototamo
royalties tantiemo
rudiment rudimento
ruff rufo

S «

salsa salso
samba sambo
sample sampli
sampler samplilo
saxophone saksofono, sakso
scat (singing) skato, skatkantado
scratching gratado
scratch plate plektroŝirmilo
second duto
semi-acoustic duonkorpa
semibreve plena noto
semiquaver dek-sesona noto, dek-sesono
semitone duonduto
sequence sekvenco
sequencer sekvencilo
session musician studia muzikisto
seventh septo
seventh chord septa akordo
sharp dieso, di, supertona
shekere ŝekereo
shuffle ŝuflo
side drum rultamburo
signal signalo
sine tone sinusa tono
singer kantisto, kanzonisto
single disketo
single-coil microphone unubobena sonprenilo
sixteenth note dek-sesona noto, dek-sesono
sixty-fourth note sesdek-kvarona noto, sesdek-kvarono
sixth sesto
ska skao
skiffle skiflo
skin membrano, tamburmembrano
slap-back-echo dorsofrapa eĥo, dorsofrapa ekoo
slave amplifier sklava amplifilo
slide glitilo
slide guitar glitgitaro
small drum tambureto
small tom tameto, pendanta tamo
snare drum rultamburo
snares zumrisortoj
socket ŝtopilingo, ino
solid body solidkorpa
solo solo
soloist solisto
song kanto, kanzono
soprano soprano
soukous sukuzo
soul (music) soulo
soul jazz soulĵazo
sound balance control sonekvilibrilo
sound box resonanca skatolo, sonkesto
sound check sonkontrolo
sound gate sonkluzo
soundhole sontruo
sound technician sonteknikisto
speed metal rapida metalroko
splash cymbal plaŭda cimbalo
squeeze drum gangano, paroltamburo
stage podio
stage-box podia skatolo
stanza strofo
star stelulo
steel ŝtalo
steel drum ŝtaltamo
steel guitar ŝtalgitaro
stereo stereofonio, stereo
stick bastoneto, tamburbastoneto
stop stop, haltu
stop button stopa klavo, haltiga klavo
stop time stopritmo
strings, string instruments arĉinstrumentoj
string synthesizer arĉinstrumenta sintezilo
strophe strofo
studio studio
studio musician studia muzikisto
stylus nadlo
subdominant subdominanto
super group superbando
super star superstelulo
surdo bastamo
sustain daŭra sono, tenado
swing svingo
swish cymbal sibla cimbalo
switch komuti, komutilo, ŝaltilo
switch off malŝalti, elŝalti
switch on ŝalti
symphonic rock simfonia roko
syncopation sinkopo
synth sinto
synthesize sintezi
synthesizer sintezilo, sinto

T «

tablature tabelnotacio
talking drum gangano, paroltamburo
tambourine tamburino
tango tango
tape bendo, sonbendo
tape backing bendakompanado
tape recorder magnetofono
tenor tenoro
tenorist tenoristo
tenth dekto
third trito
thirty-second note tridek-duona noto, tridek-duono
thumb piano kalimbo, dikfingra piano
timbale timbaleo
timbre tembro
time takto
time signature taktosigno
tom (tom) tamo
tone tono, tembro
tone control tembroregilo
tonic toniko
tour turneo
track trako
transducer kontakta sonprenilo
transistor amplifier transistora amplifilo
transpose transponi
traps drumo
treble diskanto
tremolo arm sontremigilo
trombone trombono
trumpet trumpeto
truss rod stabiliga stango
tuba tubjo
tube amplifier tuba amplifilo
tune agordi
tuning fork agordforko
tuning machine agordaparato
tuning peg agordilo
turntable diskoplato
twelve-bar blues dekdumezura bluso
twelve-string guitar dekdukorda gitaro
twist tvisto, tvistodanco

U «

ukulele ukulelo
ukulele banjo ukulela banĝo
upright bass kontrabaso
upright piano vertikala piano
urban blues urba bluso

V «

valve valvo, tubo
valve amplifier tuba amplifilo
valve trombone valvtrombono
vamp ripetaĵo
verse verso, strofo
vibrato vibrado, sontremigilo
vibraphone vibrafono
video video
video juke box videgurdo
vinyl record/disc vinila disko, gramofona disko
viola aldviolono, aldo
violin violono
violoncello violonĉelo
vocoder voĉsintezilo
voice voĉo, harmonio
voice synthesizer voĉsintezilo
volume control laŭtoregilo

W «

wah-wah-pedal va-va-ilo
walking bass promenbaso
walkman (cassette) poŝmagnetofono, poŝkasedludilo
wash board lavtabulo
watt vato
white noise blanka bruo
whole note plena noto
whole tone plenduto
whole-tone scale plenduta gamo
wind synthesizer blovinstrumenta sintezilo
woodslapping frapopinĉado
woodwinds lignaj blovinstrumentoj

X «

xylophone ksilofono