PMEG

38.3.1. BO

BO = “parenceco pro geedziĝo”. Komparu kun prefikseca DUON.

BO aperas precipe en la jenaj tri parencovortoj, kaj en la tri respondaj IN-vortoj:

  • patro via bopatro = la patro de via edz(in)o

  • filo via bofilo = la edzo de via filino

  • frato via bofrato = la frato de via edz(in)o, la edzo de via fratino, la edzo de fratino de via edz(in)o

Ankaŭ la jenaj BO-vortoj (kaj la respondaj IN-formoj) estas eblaj, sed malpli ofte uzataj. Anstataŭe oni uzas normale la simplajn vortojn sen BO:

  • kuzo via bokuzo = la edzo de via kuzino, la kuzo de via edz(in)o, la edzo de kuz(in)o de via edz(in)o

  • nevo via bonevo = la edzo de via nevino, la nevo de via edz(in)o, la edzo de nev(in)o de via edz(in)o

  • onklo via boonklo = la onklo de via edz(in)o, la edzo de via onklino, la edzo de onkl(in)o de via edz(in)o

  • avo via boavo = la avo de via edz(in)o

  • nepo via bonepo = la edzo de via nepino

  • parenco boparenco = ia pergeedziĝa parenco

  • familiano bofamiliano = ia pergeedziĝa familiano

Kiam temas pri parenceco pro du geedzecoj, oni logike povus uzi vortojn kun duobla BO-prefikso: via bobofrato = “la edzo de fratino de via edz(in)o”, via bobokuzo = “la edzo de kuz(in)o de via edz(in)o”, via bobonevo = “la edzo de nev(in)o de via edz(in)o”, via boboonklo = “la edzo de onkl(in)o de via edz(in)o”. En la praktiko oni tamen uzas nur simplajn BO-formojn ankaŭ por tiaj signifoj.

En la Biblio aperas ankaŭ la vorto boedziĝi pri la kutimo edziĝi al la edzino de frato, kiu mortis sen infanoj: Envenu al la edzino de via frato, kaj boedziĝu kun ŝi kaj naskigu idaron al via frato.Gn.38

BO povas aperi kune kun la prefiksoj GE kaj PRA. La reciproka ordo de tiuj prefiksoj ne gravas por la signifo, sed kutime GE aperas laste: bogepatroj, bogefratoj, prageavoj, bopragekuzoj k.s.

Legu pli pri vortoj por parencoj kaj familianoj.