PMEG

33.2.4. Ke-frazoj kiel priskribo

Ofte ke-frazo rolas kiel rekta priskribo. La priskribanta ke-frazo staras ĉiam post la priskribata vorto, kaj iel pliklarigas ties enhavon.

Priskribo de O-vorto «

 • De s-ro Bourlet mi ricevis la sciigon, ke li ne volas publikigi la projekton en la “Revuo”.L1.320

 • Ŝi estis plena de timo, ke la infano mortos.FA3.1

 • Li metis la kondiĉon, ke oni ne instruu al ŝi la Kristanan religion.FA3.102

 • Kie mi havas la garantion, ke mia granda laboro ne estos perdita?OV.272

 • Mi faras al vi donacon, ke ĉe ĉiu vorto, kiun vi diros, el via buŝo eliros aŭ floro aŭ multekosta ŝtono.FE.15

 • Tio estis la unua fojo, ke ŝi nomis ŝin sia filino.FE.17 Multaj uzas kiam anstataŭ ke en ĉi tiaj frazoj. Ke estas normale pli taŭga, ĉar tia ĉi ke-frazo plej ofte ne montras, kiam okazis la fojo, sed klarigas la enhavon de la fojo.

Priskribo de tio, tia, tiel kaj tiom «

 • La tuta respondo de la virino konsistis nur en tio, ke ŝi pli forte alpremis al la genuoj la kapon de la ploranta infano.M.5

 • Interne de ĝi [= la kaverno] flamis fajro tia, ke oni povus rosti sur ĝi tutan bovon.FA1.180

 • Estis tia ventego, ke la tegoloj deflugis de la tegmentoj.FA1.77

 • Ili ambaŭ estis tiel malagrablaj kaj tiel fieraj, ke oni ne povis vivi kun ili.FE.11

 • Vi estas tiel bela, tiel bona kaj tiel honesta, ke mi devas fari al vi donacon.FE.15

 • Ŝi fariĝis tiel malaminda, ke ŝia propra patrino ŝin forpelis de si.FE.23

 • Li estas tiel dika, ke li ne povas trairi tra nia mallarĝa pordo.FE.33

 • Oni tiel malhelpis al mi, ke mi malbonigis mian tutan laboron.FE.33

 • Ili trovis ĉe ili multe da havaĵo, vestoj, kaj multekostaj objektoj, kaj prenis al si tiom, ke ili ne povis porti.Kr2.20

 • Li rakontis al ni tiom multe, ke dum la tuta nokto mi sonĝis pri tio.FA1.227

Priskribo de A-vorto aŭ E-vorto «

 • Vi ne estas kulpa, ke vi fariĝis tio, kio vi estas.FA3.19...kulpa pri tio, ke...

 • Mi estas feliĉa, ke mi vin akceptos.LR.98...feliĉa pri tio, ke...

 • Ŝi estis tute certa, ke tio estos plenumita.FA3.125...certa pri tio ke...

 • Ili estis aŭdintaj, ke la reĝo venos viziti. Principe la ke-frazo priskribas aŭdintaj, sed estas pli nature rigardi estis aŭdintaj kiel unu kunmetitan verbon. La ke-frazo estas objekto de tiu kunmetita verbo.

 • Kiel feliĉa mi estas, ke mi ĝin scias!BV.52 Ĉi tie la ke-frazo montras kaŭzon. Oni povus do anstataŭ ke uzi ĉar.

 • Vidante, ke ŝi estas tiel bela, li demandis ŝin, kion ŝi faras tie ĉi tute sola.FE.21Vidante tion, ke ŝi estas tiel bela...

 • Dirante, ke via traduko ne estas sen certaj bonaj flankoj, mi diris la veron.M.135Dirante tion, ke via traduko...

 • Ĉion mi permesis al vi escepte, ke vi faru tion ĉi....kun la escepto, ke vi faru tion ĉi.

 • Li faris tion spite ke oni malpermesis. La esprimo spite ke estas simila al kvankam kaj malgraŭ (tio) ke.

Perverba priskribo «

Ke-frazo povas esti perverba priskribo de O-vorto aŭ simile:

 • La vero estas, ke mi amas vin.

 • La esenco [de la sciigoj] estis, ke al Kristino estas bone.FA3.91

Kelkfoje oni uzas helpan tio:

 • La dua kulpigo, kiun ni ofte devas aŭdi, estas tio, ke ni esperantistoj estas malbonaj patriotoj.OV.382