Antaŭan paĝon! Indekson! Instrukcion!

Pri Unikodo

 1. Oficialaĵoj pri Unikodo
 2. La Unikoda paĝo Latina-1a
 3. La Unikoda paĝo Eŭrope Latina
 4. La Unikoda paĝo Cirila
 5. Kelkaj gravaj signoj tipografiaj
 6. Eŭropaj subsignaroj
 7. Testaj kodpaĝoj Unikodaj
La supersignitaj literoj de Esperanto havas en Unikodo la kodonojn (deksesume kaj dekume; vd ankaŭ La Unikoda paĝo Eŭrope Latina):

Ĉ 0x108=264 Ĝ 0x11C=284 Ĥ 0x124=292 Ĵ 0x134=308 Ŝ 0x15C=348 Ŭ 0x16C=364
ĉ 0x109=265 ĝ 0x11D=285 ĥ 0x125=293 ĵ 0x135=309 ŝ 0x15D=349 ŭ 0x16D=365

Kromaj referencoj lokaj

Askiaj tabeloj apartenas ankaŭ al pluraj aliaj supersignaroj, kaj tial aperas aparte (vd Pri Askio).

Krome, vd WGL4, UTF-8, Lucida Sans Unicode.

Foraj referencoj

 1. The Unicode Consortium: The Unicode Standard, Version 3.0, Addison-Wesley Developers Press, 2000, 1070 p., with CD-ROM, ISBN 0-201-61633-5.
 2. http://www.unicode.org/unicode/onlinedat/online.html
 3. Resuma tabelo da Unikodaj kodpaĝoj (anglalingva)
 4. Unikodo venas! (artikolo el la «Monato»).
 5. Bertilo Wennergren pri Unikodo.

Oficialaĵoj pri Unikodo

Pri la difino kaj evoluigo de Unikodo zorgas neprofitcela organizaĵo Unicode, Inc. (antaŭe The Unicode Consortium), kies fondintoj estis la plej gravaj kompanioj kaj institucioj okupiĝantaj pri internacia komputado: Adobe, Aldus, Borland, GO, DEC, IBM, Lotus, Metaphor, Majkrosoft, NeXT, Novell, Sun, WordPerfect.

La hejmpaĝo de Unikodo estas ĉe http://www.stonehand.com/unicode.html.

La normo Unicode 3.0.

Krome, vd WG2 Documents kaj anglalingvaj klarigoj pri ĝia uzo.

Senescepte ĉiuj Unikodaj kodonoj longas 16 bitojn, sendepende je la lingvo, tial nenia eskapsigno aŭ stirsekvenco necesas por indiki ajnan signon el ajna lingvo. Oni rajtas apliki ajnan metodon por paki la kodojn, sed tiuj metodoj restos ekster Unikodo.

La Unikodajn kodonojn por la signoj de ISO-kodoj, ne indikitaj ĉi-sube, vd ĉe ftp://ftp.unicode.org/Public/MAPPINGS/ISO8859/.

La Unikoda paĝo «Latina-1a»

La unuaj kodonoj [0..127] havas tian saman signifon, kiel en Askio; kaj pli grandaj kodonoj servas por prezenti la kromajn signojn de naciaj alfabetoj. Ĉiujn videblajn signojn de tiu plua parto en la Latina-1a donas la sekva tabelo:
+ 0123456789ABCDEF
A0  ¡¢ £ ¤¥¦ § ¨©ª«¬ ­®¯
B0 °± ² ³ ' µ· ¸¹º»¼ ½¾¿
C0 À Á ÂÃ ÄÅÆ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï
D0Ð Ñ Ò Ó ÔÕ Ö ×Ø Ù Ú Û ÜÝÞ ß
E0 à á âã äåæ ç è é ê ë ì í î ï
F0ð ñ ò ó ôõ ö ÷ø ù ú û üýþÿ
La nefarbita fono markas komunaĵon de la Latina-1a kaj Latina-3a.

Nomoj de la signoj el la Latina-1a

En la ĉi-suba listo por ĉiu signo de la Latina-1a estas indikitaj:
 1. La deksesuma kodono laŭ la ISO-kodo 8859-1 (egalas la Unikodan);
 2. Askiigita signobildo, uzebla en retpoŝtila aŭ Postskripta surogata prezento;
 3. La prezento de la signo en Teĥo (aŭ manko, se simpla prezento malestas);
 4. Esperantigita Unikoda nomo;
 5. La originala Unikoda nomo en la angla.
La signoj estas listigitaj en sia ordo laŭ la Latina-1a.


A0 NS ~
nerompebla spaceto
NO-BREAK SPACE
A1 !R !`
renversita krisigno
INVERTED EXCLAMATION MARK
A2 Cd manko
cendosigno
CENT SIGN
A3 Pd \pounds
pundosigno
POUND SIGN
A4 MO manko
monersigno
CURRENCY SIGN
A5 Ye manko
enosigno
YEN SIGN
A6 BB manko
rompita vertikala streko
BROKEN BAR
A7 SE \S
kurba paragrafo
SECTION SIGN
A8 ': \"{}
tremao
DIAERESIS
A9 Co \copyright
kopirajtosigno
COPYRIGHT SIGN
AA -a $\sp a$
adjektiva numerfinaĵo
FEMININE ORDINAL INDICATOR
AB ‹‹ manko
duobla malplio-citilo
LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
AC NE \lnot
logika negosigno, «fajrohoko»
NOT SIGN
AD – \-
eventuala streketo
SOFT HYPHEN
AE Rg manko
registritecosigno
REGISTERED SIGN
AF 'm \={}
superstreko
MACRON
B0 0S \char23
gradosigno
DEGREE SIGN
B1 +- \pm
plusminuso
PLUS-MINUS SIGN
B2 2S \sp2
supra duo
SUPERSCRIPT TWO
B3 3S \sp3
supra trio
SUPERSCRIPT THREE
B4 ” \'
dekstra korno
ACUTE ACCENT
B5 My \mu
mu, mikrometro
MICRO SIGN
B6 PI \P
rekta paragrafo, alinesigno
PILCROW SIGN
B7 .M \cdot
meza punkto
MIDDLE DOT
B8 ', \c{}
zoeto
CEDILLA
B9 1S \sp1
supra unuo
SUPERSCRIPT ONE
BA -o $\sp o$
substantiva numerfinaĵo
MASCULINE ORDINAL INDICATOR
BB >> manko
duobla plio-citilo
RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
BC 14 1\over4
kvaronosigno
VULGAR FRACTION ONE QUARTER
BD 12 1\over2
duonosigno
VULGAR FRACTION ONE HALF
BE 34 3\over4
trikvaronosigno
VULGAR FRACTION ONE HALF
BF ?R ?`
renversita demandosigno
INVERTED QUESTION MARK
C0 A! \`A
latina ĉeflitero A kun liva korno
LATIN CAPITAL LETTER A WITH GRAVE
C1 A' \'A
latina ĉeflitero A kun dekstra korno
LATIN CAPITAL LETTER A WITH ACUTE
C2 A> \^A
latina ĉeflitero A kun ĉapelo
LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
C3 A? \~N
latina ĉeflitero A kun tildo
LATIN CAPITAL LETTER A WITH TILDE
C4 A: \"A
latina ĉeflitero A kun tremao
LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS
C5 AA \AA
latina ĉeflitero A kun superringo
LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE
C6 AE \AE
latina ĉeflitera ligaturo AE
LATIN CAPITAL LIGATURE AE
C7 C, \c C
latina ĉeflitero C kun zoeto
LATIN CAPITAL LETTER C WITH CEDILLA
C8 C! \`E
latina ĉeflitero E kun liva korno
LATIN CAPITAL LETTER E WITH GRAVE
C9 E' \'E
latina ĉeflitero E kun dekstra korno
LATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTE
CA E> \^E
latina ĉeflitero E kun ĉapelo
LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
CB E: \"E
latina ĉeflitero E kun tremao
LATIN CAPITAL LETTER E WITH DIAERESIS
CC I! \`I
latina ĉeflitero I kun liva korno
LATIN CAPITAL LETTER I WITH GRAVE
CD I' \'I
latina ĉeflitero I kun dekstra korno
LATIN CAPITAL LETTER I WITH ACUTE
CE I> \^I
latina ĉeflitero I kun ĉapelo
LATIN CAPITAL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
CF I: \"I
latina ĉeflitero I kun tremao
LATIN CAPITAL LETTER I WITH DIAERESIS
D0 D- manko
latina ĉeflitero edo
LATIN CAPITAL LETTER ETH (Icelandic)
D1 N? \~N
latina ĉeflitero N kun tildo
LATIN CAPITAL LETTER N WITH TILDE
D2 O! \`O
latina ĉeflitero O kun liva korno
LATIN CAPITAL LETTER O WITH GRAVE
D3 O' \'O
latina ĉeflitero O kun dekstra korno
LATIN CAPITAL LETTER O WITH ACUTE
D4 O> \^O
latina ĉeflitero O kun ĉapelo
LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
D5 O? \~O
latina ĉeflitero O kun tildo
LATIN CAPITAL LETTER N WITH TILDE
D6 O: \"O
latina ĉeflitero O kun tremao
LATIN CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS
D7 *X \times
oblosigno
MULTIPLICATION SIGN
D8 O/ \O
latina ĉeflitero O kun trastreko
LATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE
D9 U! \`U
latina ĉeflitero U kun liva korno
LATIN CAPITAL LETTER U WITH GRAVE
DA U' \'U
latina ĉeflitero U kun dekstra korno
LATIN CAPITAL LETTER U WITH ACUTE
DB U> \^U
latina ĉeflitero U kun ĉapelo
LATIN CAPITAL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
DC U: \"U
latina ĉeflitero U kun tremao
LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS
DD Y' \'Y
latina ĉeflitero Y kun dekstra korno
LATIN CAPITAL LETTER U WITH ACUTE
DE TH manko
latina ĉeflitero dorno
LATIN CAPITAL LETTER THORN (Icelandic)
DF ss \ss
latina etlitero sozo germana
LATIN SMALL LETTER SHARP S
E0 a! \`a
latina etlitero A kun liva korno
LATIN SMALL LETTER A WITH GRAVE
E1 a' \'a
latina etlitero A kun dekstra korno
LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE
E2 a> \^a
latina etlitero A kun ĉapelo
LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
E3 a? \~a
latina etlitero A kun tildo
LATIN SMALL LETTER A WITH TILDE
E4 a: \"a
latina etlitero A kun tremao
LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS
E5 aa \aa
latina etlitero A kun superringo
LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE
E6 ae \ae
latina etlitera ligaturo AE
LATIN CAPITAL LIGATURE AE
E7 c, {\c c}
latina etlitero C kun zoeto
LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA
E8 e! \`e
latina etlitero C kun liva korno
LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE
E9 e' \'e
latina etlitero E kun dekstra korno
LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE
EA e> \^e
latina etlitero E kun ĉapelo
LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
EB e: \"e
latina etlitero E kun tremao
LATIN SMALL LETTER E WITH DIAERESIS
EC i! \`i
latina etlitero I kun liva korno
LATIN SMALL LETTER I WITH GRAVE
ED i' \'i
latina etlitero I kun dekstra korno
LATIN SMALL LETTER I WITH ACUTE
EE i> \^i
latina etlitero I kun ĉapelo
LATIN SMALL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
EF i: \"i
latina etlitero I kun tremao
LATIN SMALL LETTER I WITH DIAERESIS
F0 d- manko
latina etlitero edo
LATIN SMALL LETTER ETH (Icelandic)
F1 n? \~n
latina etlitero N kun tildo
LATIN SMALL LETTER N WITH TILDE
F2 o! \`o
latina etlitero O kun liva korno
LATIN SMALL LETTER O WITH GRAVE
F3 o' \'o
latina etlitero O kun dekstra korno
LATIN SMALL LETTER O WITH ACUTE
F4 o> \^o
latina etlitero O kun ĉapelo
LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
F5 o? \~o
latina etlitero O kun tildo
LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE
F6 o: \"o
latina etlitero O kun tremao
LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS
F7 :- \div
dividsigno
DIVISION SIGN
F8 o/ \o
latina etlitero O kun trastreko
LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE
F9 u! \`u
latina etlitero U kun liva korno
LATIN SMALL LETTER U WITH GRAVE
FA u' \'u
latina etlitero U kun dekstra korno
LATIN SMALL LETTER U WITH ACUTE
FB u> \^u
latina etlitero U kun ĉapelo
LATIN SMALL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
FC u: \"u
latina etlitero U kun liva korno
LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS
FD y' \'y
latina etlitero Y kun dekstra korno
LATIN SMALL LETTER Y WITH ACUTE
FE th manko
latina etlitero dorno
LATIN SMALL LETTER THORN (Icelandic)
FF y: \"y
latina etlitero Y kun tremao
LATIN SMALL LETTER Y WITH DIAERESIS


La Unikoda paĝo Eŭrope Latina

Tiu parto entenas ĉiujn kromleterojn de Esperanto:
+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
100 Ā ā Ă ă Ą ą Ć ć Ĉ ĉ Ċ ċ Č č Ď ď
110 Đ đ Ē ē Ĕ ĕ Ė ė Ę ę Ě ě Ĝ ĝ Ğ ğ
120 Ġ ġ Ģ ģ Ĥ ĥ Ħ ħ Ĩ ĩ Ī ī Ĭ ĭ Į į
130 İ ı IJ ij Ĵ ĵ Ķ ķ ĸ Ĺ ĺ Ļ ļ Ľ ľ Ŀ
140 ŀ Ł ł Ń ń Ņ ņ Ň ň ʼn Ŋ ŋ Ō ō Ŏ ŏ
150 Ő ő Œ œ Ŕ ŕ Ŗ ŗ Ř ř Ś ś Ŝ ŝ Ş ş
160 Š š Ţ ţ Ť ť Ŧ ŧ Ũ ũ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů
170 Ű ű Ų ų Ŵ ŵ Ŷ ŷ Ÿ Ź ź Ż ż Ž ž ſ

En la ĉi-suba listo por ĉiu signo estas indikitaj:

 1. Askiigita signobildo, uzebla en retpoŝtila aŭ Postskripta surogata prezento;
 2. La deksesuma kodono laŭ Unikodo;
 3. Esperantigita Unikoda nomo.
La signoj estas listigitaj laŭ sia ordo en Unikodo.


A- 100
latina ĉeflitero A kun superstreko
a- 101
latina etlitero A kun superstreko
A( 102
latina ĉeflitero A kun lunarko
a( 103
latina etlitero A kun lunarko
A; 104
latina ĉeflitero A kun vosteto
a; 105
latina etlitero A kun vosteto
C' 106
latina ĉeflitero C kun dekstra korno
c' 107
latina etlitero C kun dekstra korno
C> 108
latina ĉeflitero C kun ĉapelo
c> 109
latina etlitero C kun ĉapelo
C. 10A
latina ĉeflitero C kun superpunkto
c. 10B
latina etlitero C kun superpunkto
C< 10C
latina ĉeflitero C kun dukorno
c< 10D
latina etlitero C kun dukorno
D< 10E
latina ĉeflitero D kun dukorno
d< 10F
latina etlitero D kun dukorno
D/ 110
latina ĉeflitero D kun trastreko
d/ 111
latina etlitero D kun trastreko
E- 112
latina ĉeflitero E kun superstreko
e- 113
latina etlitero E kun superstreko
E( 114
latina ĉeflitero E kun lunarko
e( 115
latina etlitero E kun lunarko
E. 116
latina ĉeflitero E kun superpunkto
e. 117
latina etlitero E kun superpunkto
E; 118
latina ĉeflitero E kun vosteto
e; 119
latina etlitero E kun vosteto
E< 11A
latina ĉeflitero E kun dukorno
e< 11B
latina etlitero E kun dukorno
G> 11C
latina ĉeflitero G kun ĉapelo
g> 11D
latina etlitero G kun ĉapelo
G( 11E
latina ĉeflitero G kun lunarko
g( 11F
latina etlitero G kun lunarko
G. 120
latina ĉeflitero G kun superpunkto
g. 121
latina etlitero G kun superpunkto
G, 122
latina ĉeflitero G kun subkomo
g, 123
latina etlitero G kun subkomo
H> 124
latina ĉeflitero H kun ĉapelo
h> 125
latina etlitero H kun ĉapelo
H/ 126
latina ĉeflitero H kun trastreko
h/ 127
latina etlitero H kun trastreko
I~ 128
latina ĉeflitero I kun tildo
i~ 129
latina etlitero I kun tildo
I- 12A
latina ĉeflitero I kun superstreko
i- 12B
latina etlitero I kun superstreko
I( 12C
latina ĉeflitero I kun lunarko
i( 12D
latina etlitero i kun lunarko
I; 12E
latina ĉeflitero I kun vosteto
i; 12F
latina etlitero I kun vosteto
I. 130
latina ĉeflitero I kun superpunkto
i. 131
latina etlitero I senpunkta
IJ 132
latina ĉeflitera ligaturo IJ
ij 133
latina etlitera ligaturo IJ
J> 134
latina ĉeflitero J kun ĉapelo
j> 135
latina etlitero J kun ĉapelo
K, 136
latina ĉeflitero K kun subkomo
k, 137
latina etlitero K kun subkomo
kk 138
latina etlitero KRA
L' 139
latina ĉeflitero L kun dekstra korno
l' 13A
latina etlitero L kun dekstra korno
L, 13B
latina ĉeflitero L kun subkomo
l, 13C
latina etlitero L kun subkomo
L< 13D
latina ĉeflitero L kun dukorno
l< 13E
latina etlitero L kun dukorno
L. 13F
latina ĉeflitero L kun meza punkto
l. 140
latina etlitero L kun meza punkto
L/ 141
latina ĉeflitero L kun trastreko
l/ 142
latina etlitero L kun trastreko
N' 143
latina ĉeflitero N kun dekstra korno
n' 144
latina etlitero N kun dekstra korno
N, 145
latina ĉeflitero N kun subkomo
n, 146
latina etlitero N kun subkomo
N< 147
latina ĉeflitero N kun dukorno
n< 148
latina etlitero N kun dukorno
'n 149
latina etlitero N kun antaŭa apostrofo
NG 14A
latina ĉeflitero ENG (Lapona)
ng 14B
latina etlitero ENG
O- 14C
latina ĉeflitero O kun superstreko
o- 14D
latina etlitero O kun superstreko
O" 150
latina ĉeflitero O kun duobla dekstra korno
o" 151
latina etlitero O kun duobla dekstra korno
OE 152
latina ĉeflitera ligaturo OE
oe 153
latina etlitera ligaturo OE
R' 154
latina ĉeflitero R kun dekstra korno
r' 155
latina etlitero R kun dekstra korno
R, 156
latina ĉeflitero R kun subkomo
r, 157
latina etlitero R kun subkomo
R< 158
latina ĉeflitero R kun dukorno
r< 159
latina etlitero R kun dukorno
S' 15A
latina ĉeflitero S kun dekstra korno
s' 15B
latina etlitero S kun dekstra korno
S> 15C
latina ĉeflitero S kun ĉapelo
s> 15D
latina etlitero S kun ĉapelo
S, 15E
latina ĉeflitero S kun zoeto
s, 15F
latina etlitero S kun zoeto
S< 160
latina ĉeflitero S kun dukorno
s< 161
latina etlitero S kun dukorno
T, 162
latina ĉeflitero T kun subkomo
t, 163
latina etlitero T kun subkomo
T< 164
latina ĉeflitero T kun dukorno
t< 165
latina etlitero T kun dukorno
T/ 166
latina ĉeflitero T kun trastreko
t/ 167
latina etlitero T kun trastreko
U~ 168
latina ĉeflitero U kun tildo
u~ 169
latina etlitero U kun tildo
U- 16A
latina ĉeflitero U kun superstreko
u- 16B
latina etlitero U kun superstreko
U( 16C
latina ĉeflitero U kun lunarko
u( 16D
latina etlitero U kun lunarko
U. 16E
latina ĉeflitero U kun superringo
u. 16F
latina etlitero U kun superringo
U" 170
latina ĉeflitero U kun duobla dekstra korno
u" 171
latina etlitero U kun duobla dekstra korno
U; 172
latina ĉeflitero U kun vosteto
u; 173
latina etlitero U kun vosteto
W> 174
latina ĉeflitero W kun ĉapelo
w> 175
latina etlitero W kun ĉapelo
Y> 176
latina ĉeflitero Y kun ĉapelo
y> 177
latina etlitero Y kun ĉapelo
Y: 178
latina ĉeflitero Y kun tremao
Z' 179
latina ĉeflitero Z kun dekstra korno
z' 17A
latina etlitero Z kun dekstra korno
Z. 17B
latina ĉeflitero Z kun superpunkto
z. 17C
latina etlitero Z kun superpunkto
Z‹ 17D
latina ĉeflitero Z kun dukorno
z‹ 17E
latina etlitero Z kun dukorno
s1 17F
latina etlitero longa S


La Unikoda paĝo Cirila

[Bildo pri la Cirila bloko]

Rim. En la disponeblaj al mi tiparoj mankas signobildoj por la kodonoj 16u476, 16u477 (upsilo kun duobla liva korno), 16u47A…16u47E (diversaj formoj de omego kaj ties ligaturoj). Ili ĉiuj estas Slavonaj literoj, ne uzataj en la modernaj alfabetoj civilaj.

En la ĉi-suba listo por ĉiu signo estas indikitaj:

 1. Askiigita signobildo, uzebla en retpoŝtila aŭ Postskripta surogata prezento.
 2. La deksesuma kodono laŭ Unikodo.
 3. Esperantigita Unikoda nomo.
La signoj estas listigitaj laŭ sia ordo en Unikodo.


IE 400
cirila cxeflitero E kun liva korno
CYRILLIC CAPITAL LETTER IE WITH GRAVE
JO 401
Cirila ĉeflitero E kun tremao (rusa)
CYRILLIC CAPITAL LETTER IO
D% 402
Cirila ĉeflitero mola Ĝ
CYRILLIC CAPITAL LETTER DJE (Serbocroatian)
G% 403
Cirila ĉeflitero go kun dekstra korno
CYRILLIC CAPITAL LETTER GJE
JE 404
Cirila ĉeflitero ronda e
CYRILLIC CAPITAL LETTER UKRAINIAN IE
DS 405
Cirila ĉeflitero dzelo
CYRILLIC CAPITAL LETTER DZE
II 406
Cirila ĉeflitero I-deko (laŭ la cifera valoro)
CYRILLIC CAPITAL LETTER BYELORUSSIAN-UKRAINIAN I
JI 407
Cirila ĉeflitero I kun tremao
CYRILLIC CAPITAL LETTER YI (Ukrainian)
J% 408
Cirila ĉeflitero J
CYRILLIC CAPITAL LETTER JE
LJ 409
Cirila ĉeflitera ligaturo L-jereto
CYRILLIC CAPITAL LETTER LJE
NJ 40a
Cirila ĉeflitero ligaturo N-jereto
CYRILLIC CAPITAL LETTER NJE
Ts 40b
Cirila ĉeflitero mola Ĉ
CYRILLIC CAPITAL LETTER TSHE (Serbocroatian)
KJ 40c
Cirila ĉeflitero K kun dekstra korno
CYRILLIC CAPITAL LETTER KJE
I= 40d
Cirila cxeflitero i-oko kun liva korno
CYRILLIC CAPITAL LETTER I WITH GRAVE
V% 40e
Cirila ĉeflitero U kun lunarko (bjelarusa, uzbeka)
CYRILLIC CAPITAL LETTER SHORT U (Byelorussian)
DZ 40f
Cirila ĉeflitero Ĝ (malmola)
CYRILLIC CAPITAL LETTER DZHE
A= 410
Cirila ĉeflitero A
CYRILLIC CAPITAL LETTER A
B= 411
Cirila ĉeflitero bo
CYRILLIC CAPITAL LETTER BE
V= 412
Cirila ĉeflitero vo
CYRILLIC CAPITAL LETTER VE
G= 413
Cirila ĉeflitero go
CYRILLIC CAPITAL LETTER GHE
D= 414
Cirila ĉeflitero do
CYRILLIC CAPITAL LETTER DE
E= 415
Cirila ĉeflitero E
CYRILLIC CAPITAL LETTER IE
Z% 416
Cirila ĉeflitero ĵo
CYRILLIC CAPITAL LETTER ZHE
Z= 417
Cirila ĉeflitero zo
CYRILLIC CAPITAL LETTER ZE
I= 418
Cirila ĉeflitero i-oko (laŭ la cifera valoro)
CYRILLIC CAPITAL LETTER I
J= 419
Cirila ĉeflitero i-oko kun lunarko
CYRILLIC CAPITAL LETTER SHORT I
K= 41a
Cirila ĉeflitero ko
CYRILLIC CAPITAL LETTER KA
L= 41b
Cirila ĉeflitero lo
CYRILLIC CAPITAL LETTER EL
M= 41c
Cirila ĉeflitero mo
CYRILLIC CAPITAL LETTER EM
N= 41d
Cirila ĉeflitero no
CYRILLIC CAPITAL LETTER EN
O= 41e
Cirila ĉeflitero O
CYRILLIC CAPITAL LETTER O
P= 41f
Cirila ĉeflitero po
CYRILLIC CAPITAL LETTER PE
R= 420
Cirila ĉeflitero ro
CYRILLIC CAPITAL LETTER ER
S= 421
Cirila ĉeflitero so
CYRILLIC CAPITAL LETTER ES
T= 422
Cirila ĉeflitero to
CYRILLIC CAPITAL LETTER TE
U= 423
Cirila ĉeflitero u
CYRILLIC CAPITAL LETTER U
F= 424
Cirila ĉeflitero fo
CYRILLIC CAPITAL LETTER EF
H= 425
Cirila ĉeflitero ĥo
CYRILLIC CAPITAL LETTER HA
C= 426
Cirila ĉeflitero co
CYRILLIC CAPITAL LETTER TSE
C% 427
Cirila ĉeflitero ĉo
CYRILLIC CAPITAL LETTER CHE
S% 428
Cirila ĉeflitero ŝo
CYRILLIC CAPITAL LETTER SHA
Sc 429
Cirila ĉeflitero ŝta
CYRILLIC CAPITAL LETTER SHCHA
=« 42a
Cirila ĉeflitero jerego
CYRILLIC CAPITAL LETTER HARD SIGN
Y= 42b
Cirila ĉeflitera duliteraĵo jero-I
CYRILLIC CAPITAL LETTER YERU
%» 42c
Cirila ĉeflitero jereto
CYRILLIC CAPITAL LETTER SOFT SIGN
JE 42d
Cirila ĉeflitero turnita e
CYRILLIC CAPITAL LETTER E
JU 42e
Cirila ĉeflitera ligaturo IO
CYRILLIC CAPITAL LETTER YU
JA 42f
Cirila ĉeflitero ja
CYRILLIC CAPITAL LETTER YA
a= 430
Cirila etlitero A
CYRILLIC SMALL LETTER A
b= 431
Cirila etlitero bo
CYRILLIC SMALL LETTER BE
v= 432
Cirila etlitero vo
CYRILLIC SMALL LETTER VE
g= 433
Cirila etlitero go
CYRILLIC SMALL LETTER GHE
d= 434
Cirila etlitero do
CYRILLIC SMALL LETTER DE
e= 435
Cirila etlitero E
CYRILLIC SMALL LETTER IE
z% 436
Cirila etlitero ĵo
CYRILLIC SMALL LETTER ZHE
z= 437
Cirila etlitero zo
CYRILLIC SMALL LETTER ZE
i= 438
Cirila etlitero I-oko (laŭ la cifera valoro)
CYRILLIC SMALL LETTER I
j= 439
Cirila etlitero I-oko kun lunarko
CYRILLIC SMALL LETTER SHORT I
k= 43a
Cirila etlitero ko
CYRILLIC SMALL LETTER KA
l= 43b
Cirila etlitero lo
CYRILLIC SMALL LETTER EL
m= 43c
Cirila etlitero mo
CYRILLIC SMALL LETTER EM
n= 43d
Cirila etlitero no
CYRILLIC SMALL LETTER EN
o= 43e
Cirila etlitero O
CYRILLIC SMALL LETTER O
p= 43f
Cirila etlitero po
CYRILLIC SMALL LETTER PE
r= 440
Cirila etlitero ro
CYRILLIC SMALL LETTER ER
s= 441
Cirila etlitero so
CYRILLIC SMALL LETTER ES
t= 442
Cirila etlitero to
CYRILLIC SMALL LETTER TE
u= 443
Cirila etlitero U
CYRILLIC SMALL LETTER U
f= 444
Cirila etlitero fo
CYRILLIC SMALL LETTER EF
h= 445
Cirila etlitero ĥo
CYRILLIC SMALL LETTER HA
c= 446
Cirila etlitero co
CYRILLIC SMALL LETTER TSE
c% 447
Cirila etlitero ĉo
CYRILLIC SMALL LETTER CHE
s% 448
Cirila etlitero ŝo
CYRILLIC SMALL LETTER SHA
sc 449
Cirila etlitero ŝta
CYRILLIC SMALL LETTER SHCHA
sc 450
Cirila etlitero cirila etlitero E kun liva korno
CYRILLIC SMALL LETTER IE WITH GRAVE
=' 44a
Cirila etlitero jerego
CYRILLIC SMALL LETTER HARD SIGN
y= 44b
Cirila etlitera duliteraĵo jero-I
CYRILLIC SMALL LETTER YERI
%' 44c
Cirila etlitero jereto
CYRILLIC SMALL LETTER SOFT SIGN
je 44d
Cirila etlitero turnita E
CYRILLIC SMALL LETTER E
ju 44e
Cirila etlitera ligaturo IO
CYRILLIC SMALL LETTER YU
ja 44f
Cirila etlitero ja
CYRILLIC SMALL LETTER YA
jo 451
Cirila etlitero E kun tremao (rusa)
CYRILLIC SMALL LETTER IO
d% 452
Cirila etlitero mola Ĝ
CYRILLIC SMALL LETTER DJE (Serbocroatian)
g% 453
Cirila etlitero go kun dekstra korno
CYRILLIC SMALL LETTER GJE
ie 454
Cirila etlitero ronda e
CYRILLIC SMALL LETTER UKRAINIAN IE
ds 455
Cirila etlitero dzelo
CYRILLIC SMALL LETTER DZE
ii 456
Cirila etlitero I-deko (laŭ la cifera valoro)
CYRILLIC SMALL LETTER BYELORUSSIAN-UKRAINIAN I
yi 457
Cirila etlitero I kun tremao
CYRILLIC SMALL LETTER YI (Ukrainian)
j% 458
Cirila etlitero J
CYRILLIC SMALL LETTER JE
lj 459
Cirila etlitero ligaturo L-jereto
CYRILLIC SMALL LETTER LJE
nj 45a
Cirila etlitero ligaturo N-jereto
CYRILLIC SMALL LETTER NJE
ts 45b
Cirila etlitero mola Ĉ
CYRILLIC SMALL LETTER TSHE (Serbocroatian)
kj 45c
Cirila etlitero K kun dekstra korno
CYRILLIC SMALL LETTER KJE
   45d
cirila etlitero I-oko kun liva korno
CYRILLIC SMALL LETTER I WITH GRAVE
v% 45e
Cirila etlitero U kun lunarko
CYRILLIC SMALL LETTER SHORT U (Byelorussian)
dz 45f
Cirila etlitero Ĝ (malmola)
CYRILLIC SMALL LETTER DZHE
Y3 462
Cirila ĉeflitero jato
CYRILLIC CAPITAL LETTER YAT
y3 463
Cirila etlitero jato
CYRILLIC SMALL LETTER YAT
?? 464
Cirila ĉeflitera ligaturo IE
CYRILLIC CAPITAL LETTER IOTIFIED E
?? 465
Cirila etlitera ligaturo IE
CYRILLIC SMALL LETTER IOTIFIED E
?? 466
Cirila ĉeflitero juseto
CYRILLIC CAPITAL LETTER LITTLE YUS
?? 467
Cirila etlitero juseto
CYRILLIC SMALL LETTER LITTLE YUS
?? 468
Cirila ĉeflitera ligaturo I-jusego
CYRILLIC CAPITAL LETTER IOTIFIED LITTLE YUS
?? 469
Cirila etlitera ligaturo I-juseto
CYRILLIC SMALL LETTER IOTIFIED LITTLE YUS
O3 46a
Cirila ĉeflitero jusego
CYRILLIC CAPITAL LETTER BIG YUS
o3 46b
Cirila etlitero jusego
CYRILLIC SMALL LETTER BIG YUS
?? 46c
Cirila ĉeflitera ligaturo I-jusego
CYRILLIC CAPITAL LETTER IOTIFIED BIG YUS
?? 46d
Cirila etlitera ligaturo I-jusego
CYRILLIC SMALL LETTER IOTIFIED BIG YUS
F3 46e
Cirila ĉeflitero ksi
CYRILLIC CAPITAL LETTER KSI
f3 46f
Cirila etlitero ksi
CYRILLIC SMALL LETTER KSI
F3 470
Cirila ĉeflitero psi
CYRILLIC CAPITAL LETTER PSI
f3 471
Cirila etlitero psi
CYRILLIC SMALL LETTER PSI
F3 472
Cirila ĉeflitero teto
CYRILLIC CAPITAL LETTER FITA
f3 473
Cirila etlitero teto
CYRILLIC SMALL LETTER FITA
V3 474
Cirila ĉeflitero upsilo
CYRILLIC CAPITAL LETTER IZHITSA
v3 475
Cirila etlitero upsilo
CYRILLIC SMALL LETTER IZHITSA
V3 476
Cirila ĉeflitero upsilo kun duobla liva korno
CYRILLIC CAPITAL LETTER IZHITSA
v3 477
Cirila etlitero upsilo kun duobla liva korno
CYRILLIC SMALL LETTER IZHITSA
U= 478
Cirila ĉeflitera duliteraĵo OU
CYRILLIC CAPITAL LETTER UK DIGRAPH
u= 479
Cirila etlitero duliteraĵo OU
CYRILLIC SMALL LETTER UK DIGRAPH
?? 47a
Cirila ĉeflitero ronda omego
CYRILLIC CAPITAL LETTER ROUND OMEGA
?? 47b
Cirila etlitero ronda omego
CYRILLIC SMALL LETTER ROUND OMEGA
?? 47c
Cirila ĉeflitero omego-titlo
CYRILLIC CAPITAL LETTER OMEGA TITLO
?? 47d
Cirila etlitero omego-titlo
CYRILLIC SMALL LETTER OMEGA TITLO
?? 46e
Cirila ĉeflitera ligaturo omego-T
CYRILLIC CAPITAL LETTER OT
?? 46f
Cirila etlitera ligaturo omego-T
CYRILLIC SMALL LETTER OT


Kelkaj gravaj signoj tipografiaj

En la 8-bitaj ISO-kodoj (do, ankaŭ en la Latina-1) mankas pluraj signoj necesaj por bona tipografio.
[Subtabelo] Tial la fabrikantoj aldonas ilin en siajn kodajn tabelojn, plej ofte en la intervalon 16u80..16u9F. La apuda bildo presentas la eksternormajn signojn el tiu intervalo laŭ la Vindoza kodpaĝo CP 1252 (ofte misprezentata kiel «Latina-1a»). Krom la signojn interpunkciajn ĝi inkludas kelkajn literojn.

En la listo estas indikitaj:

 1. Deksesuma Vindoza kodono el CP 1252
 2. Deksesuma kodono Unikoda
 3. Askiigo
 4. Teĥa prezento (se estas)
 5. Vorta priskribo en Esperanto
 6. Vorta priskribo en la angla.

82 201a .9
suba 9-citilo
SINGLE LOW-9 QUOTATION MARK
83 0192 f2
floren-signo
LATIN SMALL LETTER F WITH HOOK
84 201e :9
suba 99-citilo
DOUBLE LOW-9 QUOTATION MARK
85 2026 .3 \dots
tripunkto
HORIZONTAL ELLIPSIS
86 2020 /- \dag
ponardo
DAGGER
87 2021 /= \ddag
duobla ponardo
DOUBLE DAGGER
88 02c6 \^{}
diakrita ĉapelo
MODIFIER LETTER CIRCUMFLEX ACCENT
89 2030 %0
elmilsigno
PER MILLE SIGN
8a 0160 {\v S}
latina ĉeflitero S kun dukorno
LATIN CAPITAL LETTER S WITH CARON
8b 2039 <1
unuobla malplio-citilo
SINGLE LEFT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK
8c 0152 {\OE}
latina ĉeflitera ligaturo OE
LATIN CAPITAL LIGATURE OE
91 2018 '6 `
supra 6-citilo
LEFT SINGLE QUOTATION MARK
92 2019 '9 '
supra 9-citilo
RIGHT SINGLE QUOTATION MARK
93 201c «6 ``
supra 66-citilo
LEFT DOUBLE QUOTATION MARK
94 201d »9 ''
supra 99-citilo
RIGHT DOUBLE QUOTATION MARK
95 2022 Sb $\bullet$
bulo
BULLET
96 2013 -N –
ĝis-streko
EN DASH
97 2014 -M —
haltostreko
EM DASH
98 02dc \~{}
tildeto
SMALL TILDE
99 2122 TM
varmarka signo
TRADE MARK SIGN
9a 0161 {\v s}
latina etlitero S kun dukorno
LATIN SMALL LETTER S WITH CARON
9b 203a >1
unuobla plio-citilo
SINGLE RIGHT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK
9c 0153 {\oe}
latina etlitera ligaturo OE
LATIN SMALL LIGATURE OE
9f 0178 \"Y
latina ĉeflitero Y kun tremao
LATIN CAPITAL LETTER Y WITH DIAERESIS


Eŭropaj subsignaroj

Realigo de la plena Unikoda normo, entenanta pli ol 30 mil signojn, rimedojn por la dedekstra skribo ktp prezentas seriozajn teĥnikajn problemojn. Tamen iom post iom oni komencas solvi ilin.

Por la bezonoj de la Eŭropa Komunumo la normo ENV 1973:1995 difinas du grandajn subsignarojn de Unikodo, kiuj kontentigas la bezonojn de ĉiuj Eŭropaj lingvoj kaj interalie entenas ĉiujn literojn de Esperanto:

MES
Minimuma Eŭropa Subsignaro (angle Minimum European Subset) havas nur 926 signojn, kio ebligas malmultekostan realigon, sufiĉan por la pliopo da eŭropanoj. Detalojn vd en http://www.mi.uni-koeln.de/c/mirror/www.kostis.net/charsets/iso10646.mes.html.
EES
Etendita Eŭropa Subsignaro (angle Extended European Subset) havas ĉiujn signojn, uzatajn en la Eŭropaj skriboj kaj relative kompletan sortimenton da signoj uzataj en tekstoj sciencaj, teĥnikaj kaj komercaj.
Por plia konfuzo, nun ekzistas serio de Multilingual European Subsets de CEN (Comité européen de normalisation): MES–1, MES–2, MES–3A, MES–3B: http://www.evertype.com/standards/iso10646/pdf/cwa13873.pdf.


Indekson Instrukcion