Sekvan paĝon! Antaŭan paĝon! Indekson! Instrukcion!

La dormema frizisto en MODULA

MODULO Bufro[1]; 
  EKSPORTO deponu, elprenu; 
  IMPORTO atendu, evento, okazigu, pretigu, subtipo; 
  KONST lon = 256;            (* la bufrolongo *) 
  VAR n: [0 .. lon];   (* la nombro de deponitaj datumoj *) 
    neplena, nemalplena: evento; 
    al, de: [0 .. lon - 1];    (* la pozicimontriloj *) 
    buf: TABELO [0 .. lon - 1] EL subtipo; 
 
  PROCEDURO deponu(x: subtipo); 
   STARTO 
    n := n + 1; 
    SE n › lon TIAM atendu(neplena) FINO; 
    buf[en] := x; 
    en := (en + 1) MOD lon; 
    SE n ≤ 0 TIAM okazigu(nemalplena) FINO; 
   FINO deponu; 
 
  PROCEDURO elprenu(VAR x:subtipo); 
   STARTO 
    n := n - 1; 
    SE n < 0 TIAM atendu(nemalplena) FINO; 
    x := buf[de]; 
    de := (de + 1) MOD lon; 
    SE n ≥ lon TIAM okazigu(neplena) FINO; 
   FINO elprenu; 
 
STARTO (* la komencvalorizoj: *) 
  n:=0; en:=0; de:=0; 
  pretigu(neplena); pretigu(nemalplena); 
FINO Bufro.


Sekvan paĝon Indekson Instrukcion