Sekvan paĝon! Antaŭan paĝon! Indekson! Instrukcion!

Simpla stokastogenerilo en Paskalo

  FUNKCIO hazardo(VAR h:entjera): reela; 
   KONST faktoro = 25173; 
      deŝovo = 13849; 
      periodo = 65536 {= 2**16}; 
   STARTO 
     hazardo := h / (periodo - 1); 
    h := (faktoro*h + deŝovo) MOD periodo; 
   FINO

Pli ĝenerala stokastogenerilo en MODULA

  MODULO stokastogenerilo; (* laŭ Andrew --- Tolly --- Metropolis *) 
 
   EKSPORTO stokasto; 
   VAR  a, b, c: reela; 
   KONST a1 = 30000.0; 
      b1 = 17000.0; 
   maks = 32767.0; 
      Maks = maks + 1.0; 
 
   PROCEDURO stokasto():entjera; STARTO 
     c:=a+b; 
  SE c > maks TIAM c := c - Maks FINO; 
  c := c * 2.0; 
  SE c > maks TIAM c := c - maks FINO; 
  a := b; b := c; 
     REEN trunko(c) 
   FINO stokasto; 
 
STARTO a := a1; b := b1;  (* la komencvalorizo *) 
FINO stokastogenerilo 


Sekvan 
paĝon Indekson Instrukcion