Antaŭan 
paĝon! Indekson! Instrukcion!

Problemo pri la mortemaj manĝantaj filozofoj

Ni donas ekzemplan solvon de tiu problemo en Ada (laù N. Gehani. Ada: An advanced introduction). Ĉiu pensisto estas mortema kaj forpasas baldaŭ post la centmila manĝado.
  PROCEDURE mangxado IS 
 
   SUBTYPE n_ro IS INTEGER RANGE 1..5; -- identigas pensiston, forkon 
 
   TASK TYPE pensisto IS 
    ENTRY nomizo(j: n_ro); -- por sciigi al la pensisto lian n-ron 
   END pensisto; 
 
   TASK TYPE forko IS 
    ENTRY prenu; ENTRY remetu; 
   END forko; 
 
   ilo: ARRAY (n_ro) OF forko; 
   ulo: ARRAY (n_ro) OF pensisto; 
 
   TASK TYPE pasejo IS 
    ENTRY enen; ENTRY elen; 
   END pasejo; 
 
   TASK BODY forko IS 
   BEGIN 
    LOOP 
  SELECT 
    ACCEPT prenu; ACCEPT remetu; 
  OR TERMINATE; 
  END SELECT; 
    END LOOP; 
   END forko; 
 
   TASK BODY pasejo IS 
    n: INTEGER := 0; 
   BEGIN 
    LOOP 
  SELECT 
    WHEN n<4 => ACCEPT enen; n:=n+1; 
  OR ACCEPT elen; n:=n-1; 
  OR TERMINATE; 
  END SELECT; 
    END LOOP; 
   END pasejo; 
 
   TASK BODY pensisto IS 
    memo: n_ro;      -- sia nomo; 
    morta_mangxo: CONSTANT := 100_000; 
    mangxite: INTEGER := 0; 
    liva, dekstra: n_ro;  -- forkoj; 
   BEGIN 
    ACCEPT nomizo(j: n_ro) DO 
   memo := j; 
    END nomizo; 
 
    liva:=memo; 
    dekstra := memo MOD 5 + 1; 
 
    WHILE 
   mangxite /= morta_mangxo 
    LOOP 
  -- la filozofo pensadu ĝis malsatiĝo 
  pasejo.enen; 
  ilo(dekstra).prenu; ilo(liva).prenu;  -- la forkojn; 
  -- la filozofo iom manĝu 
  ilo(liva).remetu; ilo(dekstra).remetu; -- la forkojn; 
  mangxite := mangxite+1; 
  pasejo.elen; 
    END LOOP; 
 
   END pensisto; 
 
  BEGIN --------- komenco de la tuta mangxado: 
   FOR k IN n_ro LOOP 
    ulo(k).nomizo(k); 
   END LOOP; 
  END mangxado; 


Indekson Instrukcion