Antaŭan 
paĝon! Indekson! Instrukcion!

Ekzemplaj C-programoj

 1. Duoniga serĉo en C
 2. Paralelaj tekstoj en C kaj Paskalo
Duoniga serĉo en C
Vd ankaŭ Paskalan formon (Duoniga serĉo en Paskalo) de la sama algoritmo.
#include <stdio.h› 
#define fiasko (-1) 
 
typedef struct{int sxlosilo; char *valoro;} ano; 
 
int duonigaSercxo(ano V[], int n, int sx)      /*funkciĉapo*/ 
 { int sube = 0, supre = n - 1, meze, sx_m;  /*lokaj variabloj*/ 
  while(sube <= supre){    /*ĉapo de komenckondiĉa iteracio*/ 
   meze = (sube + supre) / 2; 
   if((sx_m = V[meze].sxlosilo) == sx) return meze; /*elirejo*/ 
   if(sx < sx_m) supre = meze - 1; 
   else sube = meze + 1; 
  }             /*finiĝis la komenckondiĉa iteracio*/ 
  return fiasko; 
 }               /*finiĝis la korpo de la funkcio*/ 


Paralelaj tekstoj en C kaj Paskalo
Komparo pri signoĉenoj, okazelekta ordono, nombrila iteracio en C kaj Paskalo.
int cxen_al_ent(char *cx) /* faras el signoĉeno cx entjeron */ 
 { int i, n, minuso = 0; /* lokaj variabloj */ 
 
  for(i = 0; ' ' == cx[i] || '\n' == cx[i] || '\t' == cx[i]; i++); 
  // i := 0; 
  // DUM (cx[i]=' ') AŬ (cx[i]=nl) AŬ (cx[i]=tab) FARU STARTO 
  //  STARTO {la vakua iteracikorpo} FINO; 
  //  i := i + 1 {la nombrilkremento el la iteraciĉapo} 
  // FINO; 
 
  switch(cx[i]) { case '-': minuso = 1; case '+': i++; } 
  //   alfo := cx[i]; 
  //   SE alfo = '-' TIAM AL 1; 
  //   SE alfo = '+' TIAM AL 2 ALIE AL 3; 
  // 1: minuso := 1; 
  // 2: i := i + 1; 
  // 3: {daŭrigo...}; 
 
  for(n=0; cx[i]›='0'&&cx[i]<='9';) n = 10*n+cx[i++]-'0'; 
  // n := 0; 
  // DUM (cx[i] ≥ '0') KAJ (cx[i] <= '9') FARU STARTO 
  //  n := 10*n + nro(cx[i]) - nro('0'); 
  //  i := i + 1;           {postalkremento} 
  // FINO; 
 
  return (minuso ? -n : n); /* kondiĉa esprimo en revenordono */ 
 }


Antaŭtraktilaj difnoj por esperantigo de C

Por esperantigi la leksikon de C sufiĉas kolekti difinojn por la tradukoj de la vortosimboloj en ĉapdosieron, ekz-e en tian eoc.h (la difinoj estas ordigitaj laŭ la anglaj vortosimboloj):
#define AVXTO    auto 
#define ELIRU    break 
#define OKAZO    case 
#define SIGNA    char 
#define SIGNAJ    char 
#define KOMPLEKSA  complex 
#define KOMPLEKSAJ  complex 
#define KONST    const 
#define PLU     continue 
#define CETERE    default 
#define FARU     do 
#define DUOBLA    double 
#define DUOBLAJ   double 
#define ALIE     else 
#define ENUM     enum 
#define EKSTERA   extern 
#define EKSTERAJ   extern 
#define REELA    float 
#define REELAJ    float 
#define POR     for 
#define AL      goto 
#define SE      if 
#define IMAGINARA  imaginary 
#define MALFERMITA  inline 
#define ENTJERA   int 
#define ENTJERAJ   int 
#define LONGA    long 
#define LONGAJ    long 
#define REGXISTRO  register 
#define REGXISTROJ  register 
#define EKSKLUZIVA  restrict 
#define EKSKLUZIVAJ restrict 
#define REEN     return 
#define KURTA    short 
#define KURTAJ    short 
#define SIGNUMA   signed 
#define SIGNUMAJ   signed 
#define DABAJTOJ   sizeof 
#define STATIKA   static 
#define STATIKAJ   static 
#define RIKORDO   struct 
#define STRUKTURO  struct 
#define ELEKTU    switch 
#define TIPDIFINO  typedef 
#define UNIO     union 
#define NATURA    unsigned 
#define NATURAJ   unsigned 
#define VAKA     void 
#define VARIEMA   volatile 
#define VARIEMAJ   volatile 
#define DUM     while 

La programoj uzantaj tiun dosieron devas ĝin importi, ekz-e kiel en la sekva adaptaĵo de la funkcio atoi (Paralelaj tekstoj en C kaj Paskalo):

#include <stdio.h› 
#include "eoc.h" 
 
ENTJERA cxen_al_ent(SIGNA *cx) 
{ 
  ENTJERAJ i, n, minuso = 0;  /* lokaj variabloj */ 
 
  POR(i = 0; cx[i] == ' ' || cx[i] == '\n' || cx[i] == '\t'; i++) ; 
 
  ELEKTU(cx[i]) { 
    OKAZO '-': minuso = 1; 
    OKAZO '+': i++; 
  } 
 
  POR(n = 0; cx[i] ≥ '0' && cx[i] ≤ '9';) 
    n = 10 * n + cx[i++] - '0'; 
 
  REEN minuso ? -n : n ; 
}


Sekvan 
paĝon Indekson Instrukcion