Andere Formen / Aliaj formoj

Wenn man in fremden Ländern ist, haben vertraute Dinge des Alltags oft andere Formen. Oft stelle ich z.B. fest, dass Büroklammern anders aussehen: manchmal sind sie dreieckig, manchmal rund, manchmal noch ein bisschen anders geformt. Ich mag das sehr, wenn noch nicht alles total uniform und genormt ist (auch wenn Normen sehr praktisch sein können).

Kiam oni estas en fremdaj landoj, kutimaj ĉiutagaj aĵoj ofte havas aliajn formojn. Mi ekzemple ofte konstatas, ke paperklipoj aspektas alie: foje ili estas triangulaj, foje rondaj, foje ankoraŭ iom alie formitaj. Mi tre ŝatas, ke ne jam ĉio estas tute unuforma kaj normigita (kvankam normoj povas esti tre praktikaj).

Das jüngste Beispiel, auf das ich hier in Korea gestoßen bin, war eine Sicherheitsnadel:

La plej nova ekzemplo, kiun mi renkontis ĉi tie en Koreujo, estis sendanĝera pinglo:

Links eine deutsche Sicherheitsnadel aus unserem Gepäck; rechts die koreanische Variante.

Maldekstre estas Germana sendanĝera pinglo el nia pakaĵo; dekstre estas Korea variaĵo.


Jen, penso pri “Andere Formen / Aliaj formoj”

  1. Nur bagatelaĵo, sed rilate al viaj “aliaj formoj” — mi lernis per informfilmo, ke japanaj segiloj tranĉas je la tiroj, ne je la puŝoj (la dentoj inversas kompare kun la okcidentaj). Eble samas en Koreio…

    Ken

Komentado estas fermita.