Sekvan paĝon! Indekson! Instrukcion!

Aroj

 1. Aroperacioj
 2. Genera programpeco en Ada
Aroperacioj
Estu VAR A,B,C: ARO EL entjera; n,x: entjera; tiam oni povas fari jenan tabelon:

Nocio Paskale en C
vakuo A := [] a = 0
unuelementa aro A := [x + 5] a = (1 >> x+5)
arkonstruilo B := [1..n, 15, x-4]
membrorilato x+5 EN A a & (1 ›› x+5)
rigora subaro A < B (a!=b) && (a&b)==a
nerigora subaro A <= C (a & b) == a
rigora superaro B > A (a!=b) && (a&b)==b
superaro C >= A (a & b) == b
komunaĵo C := A * B c = a & b
kunaĵo C := A + B c = a | b
ardiferenco C := A - B c = a & ~(a & b)
simetria diferenco c = a ^ b


Genera programpeco en Ada
GENERIC --komenciĝas la interfaca peco 
  TYPE universo IS (<>);--formala parametro: numerebla tipo 
 
PACKAGE aroj IS -- sekvas specifoj de la eksportataj objektoj 
 
  TYPE ara IS PRIVATE; -- la uzulo ne atentu la realigon 
  vakuo: CONSTANT ara; -- eksporto de kostanto artipa 
 
  FUNCTION anas(x: universo; a: ara) RETURN BOOLEAN; -- x EN a 
  FUNCTION "<="(a,b: ara) RETURN BOOLEAN; -- a partas en b 
  FUNCTION "<"(a,b: ara) RETURN BOOLEAN; -- a rigore partas en b 
  FUNCTION "+"(a,b: ara) RETURN ara; -- kunaĵo de 2 aroj 
  FUNCTION "-"(a,b: ara) RETURN ara; -- komplemento 
  FUNCTION "+"(a: ara; x: universo) RETURN ara; -- anigo, arkremento 
  FUNCTION "-"(a: ara; x: universo) RETURN ara; -- eksigu anon 
  FUNCTION "*"(a,b: ara) RETURN ara; -- komunaĵo de 2 aroj 
 
  ---- kaj tiel plu ... 
 
PRIVATE    -- sufloro por la tradukilo: -- 
 
  TYPE ara IS ARRAY (universo) OF BOOLEAN; -- bitvektoro 
  vakuo: CONSTANT ara := ara'(OTHERS =› FALSE); -- plena nulo 
 
END aroj; ----------- finiĝis la interfaco 
 
 
 
PACKAGE aroj IS -- makroa skemo pri realigo de la funkcioj: 
 
  FUNCTION anas(x: universo; a: ara) RETURN BOOLEAN IS 
   BEGIN RETURN a(x); 
   END anas; 
 
  FUNCTION "+"(a,b: ara) RETURN ara IS 
   BEGIN RETURN a OR b; 
   END "+"; 
 
  FUNCTION "+"(a: ara; x: universo) RETURN ara IS 
     lab: ara := a; -- loka labora variablo, komencvalorizo 
   BEGIN lab(x):=TRUE; RETURN lab; 
   END "+"; 
 
  FUNCTION "-"(a,b: ara) RETURN ara IS 
   BEGIN RETURN a AND (NOT b); 
   END "-"; 
 
  FUNCTION "-"(a: ara; x: universo) RETURN ara IS 
     lab: ara := a; 
   BEGIN a(x):=FALSE; RETURN lab; 
   END "-"; 
 
  FUNCTION "*"(a,b: ara) RETURN ara IS 
   BEGIN RETURN a AND b; 
   END "*"; 
 
  FUNCTION "<="(a,b: ara) RETURN BOLEAN IS 
   BEGIN RETURN (a AND b)=a;   -- a<=b SSE a+b=a 
   END "<="; 
 
  FUNCTION "<"(a,b: ara) RETURN BOOLEAN IS 
     lab: ara := (a AND b);   -- a<b SSE (a+b=a)&a≠b): 
   BEGIN RETURN (lab = a) AND (lab /= b); 
   END "<"; 
 
  ---- kaj tiel plu ... 
 
END aroj;  -- finiĝis la realigo


Sekvan paĝon Indekson Instrukcion